Police Ordnance Division

"ให้คำปรึกษา สนับสนุนและพัฒนางานสรรพาวุธ บรรลุตามแผน"

 

โทรศัพท์กลาง 02-241-3341-5 เบอร์โทรสาร 02-241-0035

สามารถคลิกที่รูปเพื่อดูบรรยากาศได้ครับ


คู่มือการใช้ปืน Galil คลิก

 

 


newข้อควรรู้

 

♦มีการรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม

ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ระเบียบเมื่อแต่งเครื่องแบบ ข้าราชการตำรวจ ปัจจุบัน

คู่มือแบบฝึกพระราชทาน รัชกาลที่ 10

หลักสูตรการฝึกอบรม ของกองสรรพาวุธ

♦ คู่มือการฝึก ว่าด้วย แบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า

♦ คู่มือการฝึก ว่าด้วย แบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ

♦ คู่มือการฝึก ว่าด้วย แบบฝึกท่ากระบี่ และการปฏิบัติของผู้อัญเชิญธงชัยเฉลิมพล

♦ คู่มือการป้องกันเกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัย สำหรับประชาชน

แนวทางการทำลายอาวุธปืนของกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนวทางการทำลายอาวุธปืนของกลาง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำลายอาวุธปืนของกลาง

แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศานิกชนต่างๆ

สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัยในรูปแบบอินโฟกราฟิก และคลิปวิดีโอ
รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
-เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

- ประกาศเจตนารมณ์เป็น "องค์กรไร้ความรุนแรง"

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการวัสดุอบรม
-แจ้งย้ายหน้าเว็บประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้างกองสรรพาวุธ https://logistics.police.go.th/procurement-sanphawut/
- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม หลักสูตรการทำลายวัตถุระเบิด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโล่กันกระสุนระดับ 4 แบบมีล้อเลื่อน จำนวน 2 ชุด
- ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- แผนการจัดซื้อเครื่องรบกวนสัญญาณการจุดระเบิด และการสื่อสารแบบเคลื่อนที่
- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระสุนปืนพก ขนาด 9 มิลลิิเมตร (กระสุนจริง)
- ผู้ชนะการเสอราคาซื้อกระสุนปืน ขนาด 5.56 มิลลิเมตร และขนาด 7.62 มิลลิเมตร
- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) รายการอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินฯ
- ประกวดราคาซื้ออากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน)
- ข้อมูลราคากลางอากาศยึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน)
- ผู้ชนะการสเนอราคาซื่อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว
- แผนการจัดซื้อกระสุนปืนพก ขนาด 9 มิลลิเมตร (กระสุนจริง)
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างอากาศยานที่ควบคุมการบินจากการภายนอก (โดรน)
- ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการกองรักษาการณ์ กองสรรพาวุธ
- ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำและห้องสุขา คลังเก็บวัตถุระเบิด
- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระสุนปืนพก ขนาด 9 มิลลิเมตร
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2566
- ผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และถังดับเพลิง
- ข้อมูลราคากลางกระสุนปืนพก ขนาด 9 มิลลิเมตร
- ข้อมูลราคากลางกระสุนปืน ขนาด 5.56 มิลลิเมตร และขนาด 7.62 มิลลิเมตร ชนิดซุ่มยิง
- ผู้ชนะการสเนอราคาซื้อเสื้อเกราะป้องกันกระสุน บช.ตชด. จำนวน 3 รายการ
- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยุทธภัณฑ์ บช.ตชด. จำนวน 4 รายการ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการกระสุนปืน จำนวน 2 ชนิด
- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลเซอร์ชี้เป้าสำหรับพลซุ่มยิง และเครื่องวัดความเร็ว
- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขาตั้งปืนไรเฟิล 3 ขา พร้อมแท่นพาดปืน จำนวน 15 ชุด
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
- ประกวดราคาซื้อขาตั้งปืนไรเฟิล 3 ขา พร้อมแท่นพาดปืน จำนวน 15 ชุด
- แผนการจัดซื้อกระสุนปืนพก ขนาด 9 มิลลิเมตร
- ยกเลิกประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ราคาซื้อขาตั้งปืนไรเฟิล 3 ขา พร้อมแท่นพาดปืน
- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) เลเซอร์สำหรับพลซุ่มยิง และเครื่องวัดความเร็วลม
-ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) เลเซอร์ชี้เป้าสำหรับพลซุ่มยิง แลเครื่องวัดความเร็วลม
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์เป้ากระสุนหุ่นคนครึ่งท่อน (ชนิดอ่อน)
- ประกวดราคาซื้อขาตั้งปืนไรเฟิล 3 ขา พร้อมแท่นพาดปืน จำนวน 15 ชุด
- ยกเลิกประกาศประกวดราคาขาตั้งปืนไรเฟิล 3 ขา พร้อมแท่นพาดพาดปืน จำนวน 15 ชุด
- ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโล่กันกระสุนระดับ 4 แบบมีล้อเลื่อน จำนวน 2 ชุด
- ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่ิมบำรุงรถยนต์ที่ใช้ในราชการ กองสรรพาวุธ
- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มิลลิเมตร แบบ 6 ลูก
- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดหาระบบตรวจการณ์แบบเคลื่อนที่พร้อมระบบฯ
- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน จำนวน 150 คัน
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องตรวจการณ์ แบบ 2 ตา จำนวน 10 ตัว
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์พร้อมติดตั้งเครื่องป้องกันการจุดระเบิดฯ
- ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) และประกาศประกวดราคาฯ
- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้ากากป้องกันแก๊สพิษ แบบ FULL FACE MASK จำนวน 100 ชุด
- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสลิงช่วยพยุงอาวุธ จำนวน 10 ชุด
- ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลเชอร์ชี้เป้าสำหรับพลซุ่มยิง และเครื่องวัดความเร็วลม
- ข้อมูลราคากลางสายสลิงช่วยพยุงอาวุธ จำนวน 10 ชุด
- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระสุนปืนพก ขนาด 9 มิลลิเมตร (กระสุนจริง) จำนวน 139,676 นัด
- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลเซอร์ชี้เป้าสำหรับพลซุ่มยิง และเครื่องวัด
- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหุ่นยนต์ตรวจการณ์ทางยุทธวิธี ด้วยวิธีประกวดราคาฯ
- ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมหลักสูตรการทำลายวัตถุระเบิด
- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) โล่กันกระสุนระดับ 4 แบบมีล้อเลื่อน
- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ขาตั้งปืนไรเฟิล 3 ขา พร้อมแท่นพาดปืน
- ข้อมูลราคากลางขาตั้งปืนไรเฟิล 3 ขา พร้อมแท่นพาดปืน
- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กล้องตรวจการณ์แบบ 2 ตา จำนวน 10 ตัว
- ข้อมูลราคากลางรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน จำนวน 150 คัน
- ประกวดราคาอิเล็กรอกนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบตรวจการณ์แบบเคลื่อนที่
- ข้อมูลราคากลางครุภัณฑ์ยุทธภัณฑ์ บช.ตชด.
- ข้อมูลราคากลางเสื้อเกราะป้องกันกระสุน บช.ตชด. จำนวน 3 รายการ
- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลเซอร์ชี้เป้าสำหรับพลซุ่มยิง และเครื่องฯ
- ข้อมูลราคากลางกล้องตรวจการณ์แบบ 2 ตา จำนวน 10 ตัว
- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กล้องตรวจการณ์แบบ 2 ตา จำนวน 10 ตัว
- ข้อมูลราคากลางรถยนต์ตรวจการณ์พร้อมติดตั้งเครื่องฯ
- ข้อมูลราคากลางเลเซอร์ชี้เป้าสำหรับพลซุ่มยิง และเครื่องวัดความเร็วลม
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์พร้อมติดตั้งเครื่องป้องกันฯ
- ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระบบตรวจการณ์แบบเคลื่อนที่
- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน้ากากป้องกันแก๊ส แบบ Full Face Mask
- ข้อมูลราคากลางเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มิลลิเมตร แบบ 6 ลูก
- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มิลลิเมตร
-ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 47 รายการ
- ข้อมูลราคากลางกระสุนปืนพก ขนาด 9 มิลลิเมตร (กระสุนจริง)
- ส่งร่างประกาศประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ระบบตรวจการณ์แบบเคลื่อนที่พร้อมระบบฯ
- ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDNG) ระบบตรวจการณ์แบบเคลื่อนฯ
- ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - BIDDING) เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มิลลิเมตร
- แผนการจัดซื้อกระสุนปืนพก ขนาด 9 มิลลิเมตร (กระสุนจริง)
- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) หุ่นยนต์ตรวจการณ์ทางยุทธวิธี
- ประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลเซอร์ชี้เป้าสำหรับพลซุ่มยิง และเครื่องวัดความเร็วลม
- ข้อมูลราคากลางเลเซอร์ชี้เป้าสำหรับพลซุ่มยิง และเครื่องวัดความเร็วลม
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2566

-ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING) รายการหุ่นยนต์ตรวจการณ์ทางยุทธวิธี จำนวน 3 ชุด

-ข้อมูลราคากลางรายการหุ่นยนต์ตรวจการณ์ทางยุทธวิธีจำนวน 3 ชุด
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี
นาคม พ.ศ. 2566
- ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมหลักสูตรการทำงายวัตถุระเบิด
- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระสุนปืนพก ขนาด 9 มิลลิเมตร (กระสุนจริง)
- แผนการจัดซื้อรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน จำนวน 150 คัน
- ข้อมูลราคากลางกระสุนปืนพก ขนาด 9 มิลลิเมตร (กระสุนจริง)
- ข้อมูลราคากลางรถยนต์ตรวจการณ์พร้อมติดตั้งเครื่องป้องกันการจุดระเบิดฯ
- แผนการจัดซื้อกระสุนปืนพก ขนาด 9 มิลลิเมตร (กระสุนจริง) จำนวน 1,379,310 นัด
- แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยุทธภัณฑ์ กองบัญชการตำรวจตระเวนชายแดน
- แผนการจัดซื้อเสื้อเกราะป้องกันกระสุน บช.ตชด. จำนวน 3 รายการ
- แผนการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์พร้อมติดตั้งเครื่องป้องกันการจุดระเบิด
- แผนการจัดซื้อหน้ากากป้องกันแก๊สพิษ แบบ Full Face Mask จำนวน 100 อัน
- โครงการจัดหาหุ่นยนต์ตรวจการณ์ทางยุทธวิธี จำนวน 3 ชุด
- โครงการจัดหาระบบตรวจการณ์ แบบเคลื่อนที่พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ
- ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์อาคารคลัง กองสรรพาวุธ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างเลเซอร์ชี้เป้าสำหรับพลซุ่มยิง และเครื่องวัดเร็วลม จำนวน 3 ชุด
- เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างกล้องตรวจการณ์ แบบ 2 ตา จำนวน 10 ตัว
- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโล่ป้องกันกระสุนทางยุทธวิธี จำนวน 50 โล่
- แผนการจัดซื้อเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มิลลิเมตร แบบ 6 ลูก จำนวน 30 เครื่อง
- แผนการจัดซื้อเลเซอร์ชี้เป้าสำหรับพลซุ่มยิง และเครื่องวัดความเร็วลม จำนวน 4 ชุด
- แผนการจัดซื้อขาตั้งปืนไรเฟิล 3 ขา พร้อมแท่นพาดปืน จำนวน 15 ตัว
- แผนการจัดซื้อโล่กันกระสุน ระดับ 4 แบบมีล้อเลื่อน จำนวน 2 ชุด
- แผนการจัดซื้อสายสลิงช่วยพยุงอาวุธ จำนวน 10 ชุด
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2565
- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาวุธปืนเล้กสั้น 5.56 มิลลิเมตร
- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระสุนปืน ขนาด 9 มิลลิเมตร (กระสุนจริง)
- ผู้ชนะการราคาซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ สำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษฯ
- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในด้านระงับเหตุอาชญากรรมฯ
- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นเกราะแข็ง ระดับ 3
- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว พ.ศ. 2565
- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัดสุสำนักงาน พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 1,000 กระบอก
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหายุทโธปกรณ์สำหรับป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิดฯ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาทำลายยุทธภัณฑ์ของกลางและของราชการที่ปลดประจำการ
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ตรวจการณ์พร้อมติดตั้งเครื่องป้องกันการจุดระเบิดฯ
- ราคากลางโล่ป้องกันกระสุนทางยุทธวิธี จำนวน 50 โล่
- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ล้อยาง 4x4 ชนิดลำเลียง
- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาวุธปืน จำนวน 265 กระบอก
- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเคลือบสีผิวอาวุธปืนลูกซองในภารกิจฯ
- ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางและแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องยิงทำลายวงจรระเบิดแสวงเครื่อง แบบไร้แรงสะท้อน
-ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระสุนปืนปืน ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา (M193)
-ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจเก็บพิสูจน์วัตถุระเบิด จำนวน 1 ชุด
-ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อพร้อมแผ่นเกราะแข็งระดับ 3 สำหรับฝึกทางยุทธวิธี
-ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องบดทำลายยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2565
-ผู้ชนะการเสนอราาคาซื้อระบบวิเคราะห์ข้อมูลข่าวเปิด จำนวน 1 โครงการ
-ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดหอตรวจการณ์แบบเคลื่นอที่พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณฯ
-ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์บุคคล
-ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานถวายความปลอดภัยฯ
-ข้อมูลราคากลางเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการระงับเหตุอาชญากรรมของศูนย์บริหารงานฯ
-ข้อมูลราคากลางปืนกลมือ ขนาด 9 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 50 กระบอก
-ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโล่กันกระสุนขนาดพกพาแบบกางฉับพลัน จำนวน 30 ชุด
-ข้อมูลราคากลางกรสะนุปืน ขนาด 9 มิลลิเมตร (กระสุนจริง)
-ข้อมูลราคากลางอาวุธปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ ขนาด 5.56 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์
-ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดหาหมวกกันกระสุน (หมวกสนาม) จำนวน 1,000 ใบ
-ข้อมุลราคากลางโครงการจัดหาอาวุะยุทโธปกรณ์สำหรับกำลังพลที่บรรจุใหม่ 1,000 อัตรา
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปืนพกสั้นยิงกระสุนสีสำหรับการฝึก ขนาด 9 มิลลิเมตร
-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
-ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดระดับปริมาณรังสี ประจำตัวบุคคล จำนวน 125 เครื่อง
-ข้อมุลราคากลางกระสุนปืน ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา (M193)
-ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกคลังเก็บยุทธภัณฑ์

-ข้อมูลราคากลางชุดตรวจเก็บกู้วัตถุระเบิด จำนวน 1 ชุด
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบฯ
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออากาศยานไร้คนขับติดกล้องตรวจจับรังสีความร้อน จำนวน 1 ชุด
ผู้ชนะการสเนอราคาซื้อโครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับชุดปฏิบัติการฯ
ข้อมูลราคากลางเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นเกราะแข็ง ระดับ 3
แผนกาารจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ สำหรับหน่วยปฏิบัติการฯ รายการปืนกลมือ ขนาด 9 มิลลิเมตร
แผนการจัดซื้อเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการระงับเหตุอาชญากรรมของศูนย์ฯ
ข้อมูลราคากลางชุดหอตรวจการณ์แบบเคลื่อนที่พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน ระดับ 3เอ จำนวน 440 ตัว
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรบกวนอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่นที่ พร้อมอุปกรณ์
ข้อมูลราคากลางรถยนต์หุ้มกราะกันกระสุน ล้อยาง 4X4 ชนิดลำเลียง จำนวน 10 ชุด
ข้อมูลราคากลางเสื้อเกราะพร้อมแผ่นเกราะแข็ง ระดับ 3 สำหรับฝึกฯ
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องป้องกันอากาศยานไร้คนขับ แบบพกพาฯ
แผนการจัดซื้อเสื้อพร้อมแผ่นเกราะแข็งระดับ 3 สำหรับฝึกทางยุทธวิธีฯ
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นอาวุะและวัตถุระเบิดแบบสายพานฯ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ยกเลิกแผนการจัดซื้อเครื่องยิงทำลายวงจรระเบิดแสวงเครื่อง แบบไร้แรงสะท้อน
ข้อมูลราคากลางระบบวิเคราะห์ข้อมูลข่าวเปิด
แผนการจัดซื้อกระสุนปืน ขนาด 9 มิลลิเมตร (กระสุนจริง) 1,043,695 นัด
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อเกราะอ่ออนป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง จำนวน 93 ตัว

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบตรวจสอบพิสูจน์วิเคราะห์หลักฐานทางโทรศัพท์มือถือฯ
ยกเลิกแผนการจัดซื้ออาวุธปืนเล็กกสั้น ขนาด 5.56 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ 1,000 กระบอก
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนปฏิบัติการทางยุทธวิธีฯ
-ข้อมูลราคากลางอากาศยานไร้คนขับติดกล้องตรวจจับรังสีความร้อน
ข้อมูลราคากลางรายการระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์บุคคล จำนวน 1 ระบบ
ยกเลิกการจัดซื้ออาวุธปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ 1,000 กระบอก
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจจับสัญญาณ 5G
ผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อระบบเทคโนโลยีการสืบสวนเครื่อข่ายนักค้ายาฯ
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจหาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 เครื่อง
ยกเลิกการจัดซื้อแว่นตากันสะเก็ดระเบิด จำนวน 125 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนทำลายวัตถุระเบิด
ข้อมูลราคากลางระบบตรวจสอบและติดตามข้อมูลพิกัดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ฯ
ข้อมูลราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานถวายความปลอดภัยฯ
ข้อมูลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระสุนปืน ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง
ข้อมูลราคากลางระบบตรวจสอบพิสูจน์วิเคราะห์หลักฐ
นทางทรศัพท์มือ
ข้อมูลราคากลางหมวกกันกระสุน (หมวกสนาม) จำนวน 1,000 ใบ
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แบบมือถือ จำนวน 11 เครื่อง
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดป้องกันการจุดระเบิดด้วยคลื่นความถี่ โทรศัพท์มือถือ
แผนการจัดหากระ
สุนปืน ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา (M193)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดนิรภัยเกบกู้วัตถุระเบิก (Bomb Suit)
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกุญแจมือ จำนวน 265 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการวิเคราะห์และสร้างแผนที่สัญญาณ
สำหรับงานสืบสวน
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออากาศยานไร้คน
ขับพร้อมกล้องตรวจจับความร้อน
ข้อมูลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทำแผนที่ทางอากาศ จำนวน 3 ตัว
ข้อมูลราคากลางเครื่องรบกวนอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่
ข้อมูลราคากลางเครื่องยิงทำลาวงจรระเบิดแสวงเครื่องแบบไร้แรงสะท้อน
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กา
ฝึกอบรมฯ
แผนการจัดซื้อชุดหอตรวจการณ์แบบเคลื่อนที่พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดนิรภัยป้องกันสะเก็ดระเบิด พร้อมอุปกรณ์ฯ 10 ชุด
ข้อมูลราคากลางเครื่องวัดปริมาณรังสี ประจำตัวบุคคล 125 เครื่อง
ข้อมูลราคากลางดครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับชุดปฏิบัติการทางน้ำ
ข้อมูลราคากลางชุดนิรภัยเก็บกู้วัตถุระเบิด (Bomb Suit) จำนวน 30 ชุด
ข้อมูลราคากลางระบบอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนปฏิบัติการทางยุทธวิธีฯ
ข้อมูลราคากลางเครื่องตรวจหาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 เครื่อง
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดหาหน้ากากกันแก๊สพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40 ชุด
ข้อมูลราคากลางอาวุธปืนเล็กสั้น 5.56 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ 1,000 กระบอก
ข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจจับสัญญาณ 5G
ยกเลิกการจัดซื้อชุดนิรภัยเก็บกู้วัตถุระเบิด (Bomb Suit) 30 ชุด
ข้อมูลราคา
กลางอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัต ขนาด 9 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ 1,000 กระบอก
โครงการระบบเท
คโนโลยีการสืบสวนเครื่อข่ายนักค้ายาเสพติด
ยกเลิกการจัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบฯ
ข้อมูลราคากลางปืนพกสั้นยิงกระสุนยิงกระสุนสี สำหรับฝึก ขนาด 9 มิลลิเมตร
ข้อมูลราคากลางเครื่องรบกวนอุปกรณ์สื่อสาร แบบเคลื่อนที่ จำนวน 5 ชุด
ข้อมูลราคากลางเครื่องผลิตกระสุนปืน ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง
ข้อมูลราคากลางเครื่องเอ็กซเรย์แบบมือถือ จำนวน 11 เครื่อง
ข้อมูลราคากลางโล่กันกระสุนขนาดพกพากางฉับพลัน จำนวน 30 ชุด
เปลี่ยนปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูลราคากลางเครื่องวิเคราะห์และสร้างแผนที่สัญญาณสำหรับงานสืบสวน 20 เครื่อง
แผนการจัดซื้อระบบวิเคราะห์ข้อมูลข่าวเปิด จำนวน 1 โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องตรวจจับความร้อน Thermal ชนิดพกพา พร้อมระบบ
ประกาศขายทอดตลาดชำรุด จำนวน 16 รายการ
ข้อมูลราคากลางชุดนิรภัยป้องกันสะเก็ดระเบิดพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน 10 ชุด
แผนการจัดซื้อปืนพกสั้นยิงกระสุนสีสำหรับการฝึก ขนาด 9 มิลลิเมตร

ยกเลิกแผนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ต่อต้านการซุ่มยิง จำนวน 1 ชุด
ยกเลิกแผนการจัดซื้อชุดปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิด 125 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดโลหะแบบไฮโดรลิก
ข้อมูลราคากลางระบบตรวจสอบและติดตามข้อมูลพิกัดฯ
แผนการจัดจ้างเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบสายสะพายขนาดเล็ก
ข้อมูลราคากลางเครื่องตรวจหาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 เครื่อง
ข้อมูลราคากลางเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน ระดับ 3 เอ 440 ตัว
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องผลิตกระสุนปืน ขนาด 9 มิลลิเมตร
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์อาคารคลัง สพ.
ข้อมูลราคากลางหน้ากากกันแก๊สพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40 ชุด
ข้อมูลราคากลางชุดป้องกันการจัดระเบิดด้วลื่นความถี่โทรศัพท์มือถือ
ข้อมูลราคากลางเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง จำนวน 93 ตัว
ข้อมูลราคากลางกล้องตรวจจับความร้อน Thermal ชนิดพกพา
ข้อมูลราคากลางชุดนิรภัยเก็บกู้วัตถุระเบิด (Bomb Suit) 30 ชุด
ข้อมูลราคากลางเครื่องตัดโลหะแบบไฮดรอลิก 1 เครื่อง
ข้อมูลราคากลางเครื่องผลิตกระสุนปืน ขนาด 9 มิลลิเมตร
แผนการจัดซื้อระบบอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนปฏิบัติการทางยุทธวิธี
แผนการจัดซื้อระบบตรวจสอบและติดตามข้อมูลพิกัดตำแหน่งทางภูมิศาสตร
แผนการจัดซื้อรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ล้อยาง 4 X 4 ชนิดลำเลียงพล
แผนการจัดซื้ออาวุธปืนเล็กสั้น 5.56 มิลลิเมตร 1,000 กระบอก
แผนการจัดซื้อระบบตรวจสอบพิสูจน์วิเคราะห์หลักฐานทางโทรศัพท์มือถือ
แผนการจัดซื้อกล้องตรวจจับความร้อน Thermal ชนิดพกพา พร้อมระบบวัดระยะฯ
แผนการจัดซื้อเครื่องยิงทำลายวงจรระเบิดแสวงเครื่อง แบบไร้แรงสะท้อน
แผนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ต่อต้านการซุ่มยิง จำนวน 1 ชุด
แผนการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับชุดปฏิบัติการทางน้ำ
แผนาการจัดซื้อระบบเทคโนโลยีการสืบสวนเครือข่ายนักค้ายาเสพติดฯ
แผนการจัดซื้ออาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์
แผนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แบบมือถือ จำนวน 11 เครื่อง
แผนการจัดซื้อระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์บุคคล (กล้องติดตัวบุคคล)
แผนการจัดซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพตรวจรับสัญญาณ 5G
แผนการจัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานถวายความปลอดภัยฯ
แผนการจัดซื้อเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นเกราะแข็งระดับ 3
แผนการจัดซื้อโครงการวิเคราะห์และสร้างแผนที่สัญญาณสำหรับงานสืบสวน
แผนการจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับติดกล้องตรวจจับรังสีความร้อน
แผนการจัดซื้อเครื่องผลิตกระสุนปืน ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง
แผนการจัดซื้อโล่กันกระสุนขนาดพกพาแบบกางฉับพลัน จำนวน 30 โล่
โครงการจัดหาหน้ากากกันแก๊สพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40 ชุด

แผนการจัดซื้อหมวกกันกระสุน (หมวกสนาม) จำนวน 1,000 ใบ

แผนการจัดซื้อเครื่องตัดโลหะแบบไฮโดรลิก

แผนการจัดหาชุดตรวจเก็บพิสูจน์วัตถุระเบิด จำนวน 1 ชุด
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน
สรุปผลการ
ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
แผนการจัดซื้ออาวุธปืน จำนวน 265 กระบอก
แผนการจัดซื้อชุดปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิด (เครื่องแต่งกาย) จำนวน 125 ชุด
แผนการจัดซื้อเครื่องรบกวนอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด
แผนากรจัดซื้อเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง จำนวน 93 ตัว
แผนการจัดซื้อชุดนิรภัยป้องกันสะเก็ดระเบิด 10 ชุด
แผนการจัดซื้อเครื่องป้องกันอากาศยานไร้คนขับแบบพกพา 5 เครื่อง
แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจหาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 12 เครื่อง
แผนการจัดซื้อชุดป้องกันการจุดระเบิดด้วยคลื่นความถี่ โทรศัพท์มือถือ
แผนการจัดซื้อชุดนิรภัยเก็บ
กู้วัตถุระเบิด (Bomb Suit) 30 ชุด
แผนการจัดซื้อเครื่องวัดระดับปริมาณรังสี ประจำตัวบุคคล 125 เครื่อง

ประกาศกองสรรพาวุธ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออากาศยานไร้คนขับตรวจการณ์ระยะไกล (UAV)
แผนการจัดซื้อแผ่นรับแรงกระแทกสำหรับฝึกทางยุทธวิธี จำนวน 40 ชุด
???????????????????????กระสุนลูกซอง ขนาด 12 เกจ https://1drv.ms/b/s!AkD-em54HBTWiTidaWzVJGrd1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุที่ใช้ในการผลิตกระสุนปืน ขนาด 9 มม.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปืนกลพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 7.62 มิลลิเมตร จำนวน 20 ชุด

เผยแพร่การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์และสร้างแผนที่สัญญาณสำหรับงานสืบสวน 15 เครื่อง
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประจำตัว สำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 2 รายการ
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปืนพกทางยุทธวิธีสำหรับการปฏิบัติการพิเศษ ขนาด 9 มิลลิเมตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลวดหีบเพลงแถบหนาม 187 ขด
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิเวตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ราคากลางปืนกลมือ ขนาด 7.62 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 กระบอก
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องผลิตกระสุนและอุปกรณ์ประกอบ 2 รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุที่ใช้ในการผลิตกระสุนปืน ขนาด 9 มิลลิมตร 6 รายการ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้่งในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2564
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำมันสำหรับบำรงุรักษาอาวุธปืน จำนวน 8,192 ชุด
ผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดฝึกยิงอาวุธด้วยกระสุนสี และขุดฝึกการป้องกันตัวระยะประชิด
ผู้ชนะกาเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือทำความาสะอาดอาวุธปืน 3 รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ 5.56 มิลลิเมตร 1,000 กระบอก

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือตรวจจับสิ่งมีชีวิตหลังกำแพง
ราคากลางเครื่องมือวิเคราะห์และสร้างแผนที่สัญญาณสำหรับงานสืบสวน 15 เครื่อง
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปืนซุ่มยิงระยะไกลพร้อมอุปกรณ์ 10 ชุด
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างำกจัดปลวกอาคารคลัง กองสรรพาวุธ
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ ขนาด 5.56 มิลลิเมตร 500 กระบอก
ข้อมูลราคากลางวัสดุที่ใช้ในการผลิตกระสุนปืน ขนาด 9 มิลลิเมตร
ราคากลางอากาศยานไร้คนขับตรวจการณ์ระยะไกล (UAV) อุปกรณ์และระบบควบคุม
ประกวดราคาE -BIDDNG ซื้อชุดน้ำมันทำความสะอาดสำหรับบำรงุรักษาอาวุธปืน
ข้อมูลราคากลางหมวกกันกระสุนพร้อมกะบังหน้าป้องกันกระสุนและกระเป๋าใส่อุปกรณ
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ชุดเครื่องมือทำความสะอาด
ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) จัดซื้อชุดน้ำมันบำรุงรักษาอาวุธปืน จำนวน 8,192 ชุด
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
ข้อมูลราคากลางเครื่องผลิตกระสุนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 รายการ
ข้อมูลราคากลางปืนพกทางยุทธวิธีสำหรับปฏิบัติการพิเศษ ขนาด 9 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ 120 กระบอก
แผนการจัดซื้อวัสดุยุทธภัณฑ์ประเภทเครื่องกระสุน จำนวน 5 รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาวุธปืน ขนาด 9 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ
ข้อมูลราคากลางชุดเครื่องมือทำความสะอาด จำนวน 3 รายการ
ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - Bidding) ชุดเครื่องมือทำความสะอาดอาวุธปืน
ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ชุดน้ำมันสำหรับบำรุงรักษาอาวุธปืน
ข้อมูลราคากลางชุดน้ำมันสำหรับบำรุงรักษาอาวุธปืน จำนวน 8,192 ชุด
ยกเลิกแผนการจัดซื้อวัสดุยุทธภัณฑ์ประเภทเครื่องกระสุน จำนวน 4 รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มิลลิเมตร พร้อมดาบปลายปืน รุ่น M9
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาวุธปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มิลลิเมตร พร้อมกลล้องเล็ดจุดแดงฯ
ข้อมูลราคาชุดฝึกปฏิบัติการทางยุทธวิธีรายการชุดฝึกยิงอาวุธปืนด้วยกระสุนสี และชุดฝึกฯ
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จับกุมระยะไกลด้วยเชือกรัด 300 ชุด
แผนการจัดซื้อชุดน้ำมันสำหรับบำรุงรักษาอาวุธปืน
แผนการจัดซื้อชุดเครื่องมือทำความสะอาดอาวุธปืน
แผนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตกระสุนปืน ขนาด 9 มิลลิเมตร
แผนการจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ 2 รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ระบบตรวจจับและแทรกแซงอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 2 ชุด
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง 3 รายการ
ข้อมูลราคากลางเครื่องมือตรวจจับสิ่งมีชีวิตหลังกำแพง จำนวน 4 ชุด

สาระสำคัญของสัญญาเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เครื่องรับภาพ 2 ขนาด
แผนการจัดซื้อปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ ขนาด 5.56 มิลลิิเมตร จำนวน 1,000 กระบอก
แผนการจัดซื้ออุปกรณ์ประจำตัวสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 2 รายการ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ยกเลิกการจัดซื้อปืนซุ่มยิงระยะไกลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด
แผนการจัดซื้อเครื่องผลิตกระสุนและอุปกรณ์ประกอบ 2 รายการ
แผนการจัดซื้อปืนพกทางยุทธวิธีสำหรับปฏิบัติการพิเศษ ขนาด 9 มิลลิเมตร
ผู้ชนะการซื้อปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มิลลิเมตร แบบที่ 4 (ลำกล้องขนาด 10 นิ้ว)
ยกเลิกการจัดซื้ออาวุธปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ (M4) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,000 กระบอก
แผนการจัดหาอากาศยานไร้คนขับตรวจการณ์ระยะไกล (UAV) พร้อมอุปกรณ์และระบบควบคุม
แผนการจัดซื้อเครื่องกระสุน จำนวน 4 รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือปฏิบัติการช่างอาวุธ พร้อมแลปปฏิบัติการ
แผนการจัดซื้อปืนกลมือ พร้อมอุปกรณ์ 20 กระบอก

ราคากลางปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ ขนาด 5.56 มิลลิเมตร พร้อมซองกระสุน จำนวน 500 กระบอก
ราคากลางอาวุธปืนกลมือ ขนาด 9 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4,000 กระบอก
ราคากลางอาวุธปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มิลลิเมตร พร้อมกล้องเล็งจุดแดง และกล้องกำลังขยาย 3 เท่า
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาวุธปืนเล็กสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,000 กระบอก
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อเกราะอ่อนพร้อมแผ่นเกราะสำหรับปฏิบัติการพิเศษ และเสื้อเกราะอ่อน
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์เครื่องรับภาพ 2 ขนาด
ข้อมูลราคากลางปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ลำกล้อง ขนาด 10 นิ้ว 500 กระบอก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน ระดับ 3A จำนวน 348 ตัว
ข้อมูลราคากลางกลางอาวุธปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มิลลิเมตร พร้อมดาบปลายปืน รุ่น M9

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องเล็งจุดแดงสำหรับติดอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาวุธปืนลูกซองสำหรับศูนย์ฝึกอบรมและโรงเรียนตำรวจฯ
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปรับปรุงอาวุธปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มิลลิเมตร
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดใหญ่ จำนวน 3 ชุด
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการชุมนุม จำนวน 5 คัน
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการฯ
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง ซ่อมรถยก หมายเลขโล่ 98917
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด พร้อมรถและอุปกรณ์ จำนวน 4 คัน
ยกเลิกการจัดซื้อโล่กันกระสุน ระดับ 4 จำนวน 6 โล่
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องมองในกลางคืนพร้อมอุปกรณ์ติดหมวก จำนวน 20 ชุด

ข้อมูลราคากลางปืนพกสั้นอัตโนมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์

ผู้ชนะการซื้อเครื่องมือตรวจจับตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท์ระบบแอคทีฟ
ยกเลิกการจัดซื้อปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ลำกล้องขนาด 10 นิ้ว
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์ปฏิบัติการพร้อมติดตั้งระบบตรวจจับอากาศยานฯ
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจสารเสพติดชนิดมือถือ จำนวน 35 เครื่อง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์อาคารคลัง
ยกเลิกแผนการจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการทางยุทธวิธี จำนวน 2 รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จำนวน 2 รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมวกกันกระสุนแบบครึ่งใบ ระดับ 3A จำนวน 70 ใบ

ยกเลิกการจัดซื้อชุดเครื่องมือปฏิบัติการช่างอาวุธพร้อมแลบ

ข้อมูลราคากลางชุดเครื่องมือปฏิบัติการช่างอาวุธพร้อมแลบฯ

ยกเลิกการจัดซื้อปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร 1,000 กระบอก

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแว่นตาค้นหาวัตถุระเบิดพร้อมอุปกรณ์ 6 ชุด

สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายสายรัดบังคับข้อมือ

สาระสำคัญสองสัญญาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ระยะไกล จำนวน 9 ชุด

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร 6,667 กระบอก

ข้อมูลราคากลางเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน ระดับ 3เอ 348 ตัว

ข้อมูลราคากลางโล่กระสุน ระดับ 4 จำนวน 6 โล่

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์ปฏิบัติการพิเศษ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ

สาระสำคัญสัญญาซื้อเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นเกราะแข็ง

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังนิรภัยเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิด ถังป้องกันวัตถุระเบิดขนาดเล็ก

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/UHF และชุดหูฟังปากพูดวิทยุ

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจหาอาวุธยานหพาหนะ จำนวน 270 เครื่อง

สาระสำคัญชุดตรวจการณ์เคลื่อนที่ขนาดเล็กแบบไร้สายควบคุมระยะใกล้

สาระสำคัญของสัญญาซื้อหุ่นยนต์เก็บกุ้วัตถุระเบิดขนาดเล็ก

สาระสำคัญสัญญาซื้อเครื่องตรวจโลหะ จำนวน 2 เครื่อง

สาระสำคัญของสัญญาซื้อระบบตรวจจับและค้ยหาบุคคล พร้อมเซนเซอร์อเนกประสงค์

สาระสำคัญของสัญญาซื้อหมวกกันกระสุน ระดับ 3 เอ จำนวน 500 ใบ

สาระสำคัญของสัญญาซื้อแก๊สน้ำตาสำหรับผสมน้ำ

สาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่องรบกวนสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุแบบติดตั้งบนยายนพาหนะ

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโล่ใส จำนวน 18,534 โล่

สาระสำคัญของสัญญาเครื่องเอ็กซเรย์วงจรปิดแบบกระเป๋าหิ้ว จำนวน 30 เครื่อง

ข้อมูลราคากลางปืนซุ่มยิงระยะไกล พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 10 กระบอก

สาระสำคัญของสัญญาซื้อสนับแข้ง สนับเข่า 16,620 คู่

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดป้องกันสะเก็ด จำนวน 16,620 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องตรวจการณ์บันทึกภาพในเวลากลางวันและกลางคืน

ราคากลางเสื้อเกราะพร้อมแผ่นเกราะ ปฏิบัติการพิเศษ และเสื้อเกราะอ่อน

ผู้ชนะการการสเนอราคาซื้อสายรัดบังคับ (สายล็อคข้อมือ)

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชนกระบองยางหรืออุปกรณ์ใช้ตี

สาระสำคัญสัญญาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ระยะไกล

สาระสำคัญของสัญญาซื้อชุดป้องกันสะเก็ดระเบิด

สาระสำคัญของสัญญาซื้ออุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิดใต้ผิวดิน 55 ชุด

สาระสำคัญของสัญญาซื้อหมวกกันกันกระสุนพร้อมกระบังหน้า จำนวน 2,000 ใบ

สาระสำคัญสัญญาซื้อชุดนิรภัยเก็บกู้วัตถุระเบิด (BOMB SUIT)

สาระสำคัญสัญญาซื้อเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน ระดับ 3 พร้อมแผ่นเกราะแข็ง

สาระสำคัญสัญญาซื้อกุญแจมือ จำนวน 6,667 คู่

ข้อมูลราคากลางเครื่องตรวจสารเสพติดชนิดมือถือ จำนวน 35 เครื่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือควบคุมฝูงชนรายการสนับแข้ง สนับเข่า 16,620 คู่

ข้อมูลราคากลางอาวุธปืนกลมือ ขนาด 9 มิลลิเมตร ปืนพกสั้น และปืน ขนาด 7.62 มิลลิเมตร

สาระสำคัญสัญญาซื้อขายหมวกกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด LEVEL III จำนวน 1,000 ใบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดสัญญาณวงจรการจุดระเบิดฯ

ข้อมูลราคากลางอุปกรณ์จับกุมระยะไกลด้วยเชือกรัด 300 ชุด

สาระสำคัญปืนซุ่มยิง ขนาด .338 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประจำปืน 8 กระบอก

สาระสำคัญของสัญญาถุงมือหนัง 12,384 คู่

สาระสำคัญสนับศอก จำนวน 16,620 คู่

สาระสำคัญของสัญญาหมวกกันกระสุน (หมวกสนาม) 1,000 ใบ

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นเกราะแข็ง

ข้อมูลราคากลางอุปกรณ์ระบบตรวจจับและแทรกแซงอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 2 ชุด

แผนการจัดซื้อโล่กระสุนระดับ 4 (LEVEL IV) จำนวน 6 โล่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบตรวจจับและค้นหาบุคคล พร้อม เซนเซอร์ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกุญแจมือ จำนวน 6,667 คู่

ประกาศผู้การการเสนอราคาซื้อหมวกปราบจราจล 15,781 ใบ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศแผนการจัดซื้ออาวุธปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มิลลิเมตร พร้อมกล้องเล็งจุดแดง

ประกาศข้อมูลราคากลางเครื่องมือตรวจจับตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท์ระบบแอคทีฟความถี่กว้าง

ประกาศแหนการจัดซื้ออาวุธปืนกลมือ ขนาด 9 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ 400 กระบอก

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาเครื่องตรวจค้ยวัตถุระเบิด จำนวน 28 เครื่อง

ประกาศข้อมูลราคากลางชุดฝึกยิงอาวุธปืนด้วยกระสุนสี และชุดฝึกการป้องกันตัวระยะประชิด

ประกาศแผนการจัดซื้ออาวุธปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มิลลิเมตร พร้อมดาบปลายปืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจค้นโลหะ จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหุ่นยนต์เก้บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็ก จำนวน 7 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสนับศอก จำนวน 16,620 คู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือหนัง จำนวน 12,348 คู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลางซื้อหมวกกันกระสุน ระดับ 3 เอ จำนวน 500 ใบ

ประกาศเครื่องรบกวนสัญญาณคลื่นวิทยุความถี่แบบติดตั้งบนยานพาหนะ

ประกาศข้อมูลราคากลางชุดปรับปรุงอาวุธปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มิลลิเมตร M16 A4

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อง X-Ray วงจรปิดแบบกระเป๋าหิ้ว พร้อมอุปกรณ์

ประกาศข้อมูลราคากลางอาวุธปืนลูกซอง แบบ 02 ขนาด 12 เกจ จำนวน 1,190 กระบอก

ประกาศข้อมูลราคากลางกล้องเล็งจุดแดง สำหรับติดอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ

ประกาศข้อมูลราคากลางเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เครื่องรับภาพ 2 ขนาด

ประกาศผู้ชนะการซื้อรถรบเบา 4 X 4 จำนวน 5 คัน

ประกาศข้อมูลราคากลางหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด พร้อมรถและอุปกรณ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจการณ์เคลื่อนที่ขนาดเล็กแบบไร้สายฯ

ประกาศข้อมูลราคากลางรถปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการชุมนุมฯ

ประกาศข้อมูลราคากลางเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนและแผ่นเกราะแข็ง

ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อชุดอุปกรณ์ทำลายเข้าสู่ที่หมาย จำนวน 6 ชุด

ประกาศยกเลิกการจัดซื้อเครื่องมือตรวจจับสิ่งมีชีวิตหลังกำแพง จำนวน 4 ชุด

ข้อมูลราคากลางหมวกกันกระสุนแบบครึ่งใบ ระดับ 3A จำนวน 70 ใบ

ประกาศราคากลางกล้องมองกลางคืนพร้อมอุปกรณ์ติดหมวก จำนวน 20 ชุด

ประกาศราคากลางยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ

ประกาศราคากลางรถยนต์ปฏิบัติการพร้อมติดตั้งระบบตรวจจับอากาศยานไร้คนขับฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมวกกันกระสุน (หมวกสนาม)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมวกกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด ระดับ 3 A

ประกาศราคากลางปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ (M4) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,000 กระบอก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็ก จำนวน 5 ชุด

ประกาศราคากลางหุ่นยนต์ขนาดใหญ่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิดใต้พื้นดิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดนิรภัยป้องกันสะเก็ดระเบิด

ประกาศผู้การเสนอราคาซื้อชุดนิรภัยเก็บกู้วัตถุระเบิด (Bomb Suit)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน ระดับ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมวกกันกระสุนพร้อมกระบังหน้า

ประกาศข้อมูลราคากลางรถยนต์ปฏิบัติการพิเศษ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 4X4

ประกาศข้อมูลราคากลางเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นเกราะแข็ง

♦ ประกาศราคากลางปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ลำกล้อง ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 500 กระบอก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปืนซุ่มยิง ขนาด .388 นิ้ว จำนวน 8 กระบอก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจค้นวัตถุระเบิด จำนวน 28 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์ทำลายเข้าสู่ที่หมาย จำนวน 6 ชุด

ยกเลิกแผนการจัดซื้อการจัดซื้อกล้องตรวจการณ์ติดเรือดำน้ำ จำนวน 2 ลำ

ยกเลิกแผนการจัดซื้อปืนกลมือ พร้อมอุปกรณ์

ข้อมูลราคากลางเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝุงชนในการชุมนุมสาธารณะชุดป้องกันสะเก็ด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ชนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ข้อมูลราคากลางอุปกรณ์ตรวจหายานพาหนะ

ข้อมูลราคากลางเครื่อง X -Ray วงจรปิดแบบกระเป๋าหิ้ว พร้อมอุปกรณ์

ข้อมูลราคากลางแว่นตาค้นหาวัตถุระเบิดพร้อมอุปกรณ์

ข้อมูลราคากลางชุดเครื่องมือปฏิบัติงานช่างอาวุธพร้อมแลปปฏิบัติการ

ข้อมูลราคากลางเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชนในการสาธารณะรายการสนับแข้งสนับเข่า

ข้อมูลราคากลางเครื่องตรวจค้นโลหะ จำนวน 2 รายการ

ข้อมูลราคาอาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 6,667 กระบอก

ข้อมูลราคากลางเครื่องมืออุปกรณ์อุปกรณ์ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะรายการสายรัดบังคับ

ข้อมูลราคากลางถังนรภัยเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดและถังป้องกันวัตถุระเบิดขนาดเล็ก

ข้อมูลราคากลางเครื่องรบกวนสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุแบบติดตั้งบนยานพาหนะ

ข้อมูลราคากลางเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชมฯรายการกระบองยางหรืออุปกรณ์ใช้ตี (Baton)

ข้อมูลราคากลางเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดแบบพับได้ CMD V 1 และแบบ 2 หัว พร้อมระบบ

ข้อมูลราคากลางหมวกกันกระสุน ระดับ 3 เอ จำนวน 500 ใบ

ข้อมูลราคากลางกล้องตรวจการณ์บันทึกภาพในเวลากลางวันและกลางคืน

ข้อมูลราคากลางจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะรายการสนับศอก

ข้อมูลราคากลางเครื่องมือเอ็กซเรย์เคลื่นที่ระยะไกล

ข้อมูลราคากลางโครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะรายการถุงมือหนัง

ข้อมูลราคากลางรายการหมวกปราบจราจล

ข้อมูลราคากลางเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะรายการโล่ใส

ประกาศราคากลาง เครื่องตัดสัญญาณวงจรการจุดระเบิดด้วยคลื่นความถี่วิทยุสื่อสารพ่วงวงจรฯ

ประกาศราคากลางกุญแจมือ จำนวน 6,667 คู่

ยกเลิกประกาศ 3 รายการ

ข้อมูลราคากลางชุดตรวจการณ์เคลื่อนที่ขนาดเล้กแบบไร้สายควบคุมระยะใกล้ จำนวน 60 ชุด

ข้อมูลราคากลางหมวกกันกระสุนและสะเก้ดระเบิดระดับ 3 เอ

ข้อมูลราคากลางระบบตรวจจับและค้นหาบุคคล พร้อมเซ็นเซอร์เอนกประสงค์

ประกาศข้อมูลราคากลางหมวกกันกระสุนพร้อมกระบังหน้า จำนวน 2,000 ใบ

ประกาศข้อมูลราคากลางหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็ก จำนวน 5 ชุด

ประกาศข้อมูลราคากลางรถรบ ขนาดเบา ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 5 คัน

ประกาศข้อมูลราคากลางชุดนิรภัยป้องกันสะเก็ดระเบิด จำนวน 30 ชุด

ประกาศราคากลางปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,000 กระบอก

ประกาศราคากลางหมวกกันกระสุน (หมวกสนาม) จำนวน 1,000 ใบ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศราคากลางหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็ก จำนวน 7 ชุด

ประกาศราคากลางข้อมูลราคากลาง เสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3 (เสื้อเกราะอ่อน)

ประกาศราคากลางเครื่องมือตรวจจับสิ่งมีชีวิตหลังกำแพง

ประกาศข้อมูลราคากลางเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด จำนวน 28 เครื่อง

ประกาศราคากลางอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิดใต้พื้นดิน จำนวน 55 ชุด

ประกาศข้อมูลราคากลางปืนซุ่มยิง ขนาด .338 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 กระบอก

ประกาศราคากลางชุดนิรภัยเก็บกุ้วัตถุระเบิด (Bomb suit)

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องมือพิเศษและอุปกรณ์ด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องมือพิเศษและอุปกรณ์เพื่อปฏิบัติงานตรวจการณ์กลางคืน

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า จำนวน 5,400 กระบอก

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายระบบปืนยิงหักมุม (Corner Shot) จำนวน 12 ระบบ

ประกาศแผนการจัดซื้อยุทโธปกรณ์รายการอาวุธปืนกลมือ, อาวุธปืนพกสั้น และปืนขนาด 7.62 มม.

ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์จับกุมระยะไกลด้วยเชือกรัด จำนวน 300 ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์รายการเสื้อเกราะ จำนวน 2 ชนิด

ประกาศแผนการจัดซื้อกล้องมองในเวลากลางคืนพร้อมอุปกรณ์ติดหมวก จำนวน 20 ใบ

ประกาศแผนการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์รายการหมวกกันกระสุนแบบครึ่งใบ

ประกาศแผนการจัดซื้อยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสืบสวน สอบสวน

ประกาศแผนการจัดซื้อโล่กันกระสุน ระดับ 4 จำนวน 14 โล่

ประกาศแผนการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ทำลายเข้าสู่ที่หมาย จำนวน 6 ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้อรถยนต์ปฏิบัติการพิเศษ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมติดตั้งระบบกันกระสุน

ประกาศสาระสำคัญลวดหนามหีบเพลง จำนวน 1,000 ขด

???????????????????????????????? 12 ???????

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดพร้อมรถและอุปกรณ์ จำนวน 7 คัน

ประกาศผู้นะการเสนอราคาซื้อลวดหนามหีบเพลง จำนวน 1,000 ขด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบปืนยิงหักมุม (Corner Shot) จำนวน 12 ระบบ

ประกาศสาระสำคัฐของสัญญาซื้อกล้องเล็งพร้อมขาติดตั้งกับอาวุธปืนซุ่มยิง HK PSG ขนาด 7.62 มิลลิเมตร

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อกระสุนปืน แบบ 08 ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ชนิด M 193

ประกาศสาระสำคัญของสัญญากระสุนยางสำหรับปืนลูกซอง ขนาดเบอร์ 12 จำนวน 95,400 นัด

ประกาศแผนการจัดซื้อปืนซุ่มยิงระยะไกลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบตรวจจับและแทรกแซงอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 2 ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้ออาวุธปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มิลลิเมตร พร้อมดาบปลายปืน

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาสืบสวนสมัยใหม่ จำนวน 1 โครงการ

ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า จำนวน 5,500 กระบอก

ประกาศแผนการจัดซื้ออาวุธปืนกลมือ ขนาด 9 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4,000 กระบอก

ประกาศแผนการจัดซื้อหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดใหญ่ จำนวน 3 ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้อรถยนต์ปฏิบัติการพร้อมติดตั้งระบบตรวจจับอากาศยานไร้คนขับฯ

ประกาศแผนการจัดซื้ออาวุธปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มิลลิเมตร พร้อมกล้องเล็งจุดแดงฯ

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เครื่องรับภาพ

ประกาศแผนการจัดซื้อกล้องตรวจการณ์ติดเรือตำรวจน้ำ จำนวน 2 ตัว

ประกาศแผนการจัดซื้อปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ ขนาด 5.56 มิลลิเมตร พร้อมซองบรรจุกระสุน

ประกาศแผนการจัดซื้อปืนลูกซองสำหรับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจทั่วประเทศ

ประกาศแผนการจัดซื้อหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด พร้อมรถและอุปกรณ์

ประกาศแผนการจัดซื้อปืนกลมือพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40 ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้อเสื้อเกราะเกราะอ่อนป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมฯรายการสนับศอก

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมฯรายการถุงมือหนัง

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมฯรายการสนับแข้ง, สนับเข่า

ประกาศแผนการจัดซื้อกล้องเล็งจุดแดงสำหรับติดอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร

ประกาศแผนการจัดซื้อชุดปรับปรุงอาวุธปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มิลลิเมตร M16 A4 จำนวน 1,830 ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้อเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน ระดับ 3เอ จำนวน 348 ตัว

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทยุทธภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศแผนการจัดซื้อระบบตรวจจับและค้นหาบุคคลพร้อมเซนเซอร์

ประกาศแผนการจัดซื้อรบกวนสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุแบบติดตั้งบนยานพาหนะ

ประกาศแผนการจัดซื้อกล้องตรวจการณ์บันทึกภาพในเวลากลางวันและกลางคืน

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมฯรายการหมวกปราบจลาจล

ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณืควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะรายการกระบองยางฯ

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมฯรายการโล่ใส

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมฯ รายการชุดป้องกันสะเก็ด

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องตรวจสารเสพติดชนิดมือถือ จำนวน 35 เครื่อง

ประกาศแผนการจัดซื้อชุดนิรภัยป้องกันสะเก็ดระเบิด จำนวน 30 ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้อรถรบเบา 4 X 4 จำนวน 4 คัน

ประกาศแผนการจัดซื้อหมวกกันกระสุนพร้อมกระบังหน้า จำนวน 2,000 ใบ

ประกาศแผนการจัดซื้ออาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 6,667 กระบอก

ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิดใต้พื้นดิน จำนวน 55 ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้อหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็ก จำนวน 7 ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องตรวจค้นวัตถุระเบิดแบบพับได้ CMD V1 และแบบสองหัว

ประกาศแผนการจัดซื้อแว่นตาค้นหาวัตถุระเบิดพร้อมอุปกรณ์

ประกาศแผนการจัดซื้อหมวกป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด ระดับ 3เอ

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ระยะไกล จำนวน 9 ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องมือตรวจจับสิ่งมีชีวิตหลังกำแพง จำนวน 4 ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้อเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นเกราะแข็ง จำนวน 1,000 ตัว

ประกาศแผนการจัดซื้อชุดเครื่องมือปฏิบัติการช่างอาวุธ

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องตรวจค้นโลหะแบบประตูเดินผ่านและแบบมือถือ

ประกาศแผนการจัดซื้อปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มิลลิเมตร แบบที่ 4 (ลำกล้อง ขนาด 10 นิ้ว)

ประกาศแผนการจัดซื้ออาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 1,000 กระบอก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องเล็งพร้อมขาติดตั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระสุนกระสุนปืน แบบ 08 ขนาด 5.56 มิลลิเมตร

ประกาศแผนการจัดซื้อลวดหนามหีบเพล

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการชุมนุม

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่อง X - Ray วงจรปิดแบบกระเป๋าหิ้ว

ประกาศแผนการจัดซื้อชุดตรวจการณ์เคลื่อนที่ขนาดเล็กแบบไร้สายควบคุมระยะใกล้

ประกาศแผนการจัดซื้อชุดนิรภัยเก็บกู้วัตถุระเบิด (Bomb Suit) จำนวน 10 ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้อเสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3 จำนวน 1,000 ตัว

ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจหาอาวุธยานพาหนะ จำนวน 270 เครื่อง

ประกาศแผนการจัดซื้อหมวกกันกระสุน ระดับ 3 เอ จำนวน 500 ใบ

ประกาศแผนการจัดซื้อกุญแจมือ จำนวน 6,667 อัน

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องตัดสัญญาณวงจรการจุดระเบิดฯ จำนวน 5 เครื่อง

ประกาศแผนการจัดซื้ออาวุธปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ (M 4) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,000 กระบอก

ประกาศแผนการจัดซื้อหุ่นยนต์เก้บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็ก จำนวน 5 ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้อสายรัดบังคับ (สายล็อคข้อมือ) จำนวน 103,726 เส้น

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด จำนวน 28 เครื่อง

ประกาศแผนการจัดซื้อปืนซุ่มยิง ขนาด .338 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 8 กระบอก

ประกาศแผนการจัดซื้อหมวกกันกระสุน (หมวกสนาม) จำนวน 1,000 ใบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระสุนยางสำหรับปืนลูกซอง ขนาดเบอร์ 12 จำนวน 95,400 นัด

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อเข็มขัดสนามพร้อมซองอุปกรณ

ประกาศโครงการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากล และการถวายความปลอดภัย สำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้ออุปกรณ์เข้าที่หมาย

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่องวิเคราะห์และสร้างแผนที่สัญญาณสำหรับงานสืบสวน

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำมันบำรุงรักษาอาวุธปืน จำนวน 25,716 กระป๋อง

ประกาศสาระสำคัญชุดน้ำมันบำรุงรักษาอาวุธปืน

ประกาศสาระสำคัญอุปกรณ์ตรวจจับและค้นหา

ประกาศสาระสำคัญโล่กันกระสุน จำนวน 2 รายการ

ประกาศสาระสำคัญอากาศยานไร้คนขับตรวจการณ์ทางยุทธวิธี

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาโครงการซื้อหน้ากากพร้อมกรองแก๊สพิษ มีถังอากาศช่วยหายใจ

ประกาศแผนการจัดซื้อเข็มขัดสนามพร้อมซองอุปกรณ์ จำนวน 5,000 ชุด

ประกาศข้อมูลราคากลางชุดน้ำมันสำหรับบำรุงรักษาอาวุธปืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือพิเศษและอุปกรณ์เพื่อปฏิบัติกงาน

ประกาศข้อมูลราคากลางกระสุนยางสำหรับปืนลูกซอง ขนาด เบอร์ 12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยุทธภัณฑ์ประเภทเครื่องกระสุน จำนวน 8 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระสุนปืน ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ชนิดหัวมีแกนเหล็ก (M855)

ประกาศข้อมูลราคากลางกล้องเล็งพร้อมขาสำหรับติดตั้งกับอาวุธปืนซุ่มยิง HK PSG1 ขนาด 7.62 มิลลิเมตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์และยุทโธปกรณ์สำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ

ประกาศราคากลางกระสุนปืน แบบ 08 ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ชนิดธรรมดา M193

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเข็มขัดสนามพร้อมซองอุปกรณ์ จำนวน 6,000 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลำกล้องสำรองปืนซุ่มยิง ขนาด 7.62 มิลลิเมตร ชนิดเก็บเสียง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวิทยุสื่อสารพร้อมปากพูดหูฟังทางยุทธวิธี จำนวน 50 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาหุ่นยนต์ตรวจการณ์ติดตั้งอาวุธปืนควบคุมระยะไกล

??????????????????????? ????????????????????????????? ????? 76 ???

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมวกกันกระสุนสำหรับพลโจมตีพร้อมติดตั้งอุปกรณ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระสุนปืนเล็กสั้น ขนาด 7.62 X 35 มิลลิเมตร 300 BLACKOUT

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระสุนปืน ขนาด 9 มิลลิเมตร (กระสุนจริง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ (GAUGE)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรายการอุปกรณ์ตรวจจับและค้นหา จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เกี่ยวลากวัตถุระเบิด (HOOK and LINES)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเปิดร่มอัตโนมัติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโล่กันกระสุน

ประกาศแผนการจัดซื้อกระสุนปืน แบบ 08 ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ชนิด M 193

ประกาศสาระสำคัญสัญญาชุดน้ำมันสำหรับบำรงรักษาอาวุธปืน

ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์และสร้างแผนที่สัญญาณสำหรับงานสืบสวน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เข้าที่หมาย จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบอาวุธปืน จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนระดับ 3 เอ

ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาซื้อเสื้อเกราะป้องกันกระสุนสำหรับตำรวจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำมันบำรุงรักษาอาวุธปืน

ประกาศแผนการจัดซื้อชุดเครื่องมือทำความสะอาดอาวุธปืน

ประกาศแผนการจัดซื้อกระสุนลูกซองยางสำหรับปืนลูกซอง ขนาดเบอร์ 12

ประกาศราคากลางกระสุนปืน ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ชนิดหัวมีแกนเหล็ก (M855)

ประกาศแผนการจัดซื้อกล้องเล็งพร้อมขาสำหรับติดตั้งกับอาวุธปืน HK PSG1

ประกาศแผนการจัดซื้อชุดน้ำมันสำหรับบำรุงรักษาอาวุธปืน

ประกาศข้อมูลราคากลางกระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 531,600 นัด

ประกาศข้อมูลราคากลางโครงการจัดหาเครื่องมือพิเศษและอุปกรณ์เพื่อปฏิบัติงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 40 มิลลิเมตร จำนวน 22 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออากาศยานไร้คนขับตรวจการณ์ทางยุทธวิธี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโล่กันกระสุนแบบมีล้อเลื่อน จำนวน 2 รายการ

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาวัดุอุปกรณ์ในการทำเซราโค้ทอาวุธปืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหน้ากากพร้อมกรองแก๊สพิษ มีถังอากาศช่วยหายใจ

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อกระสุนปืน ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ชนิดหัวมีแกนเหล็ก (M 855)

ประกาศแผนการจัดซื้อกระสุนปืน ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ชนิดหัวมีแกนเหล็ก (M855)

ประกาศข้อมูลราคากลางกระสุนปืน ขนาด 5.56 X 35 มิลลิเมตร 300 Blackout (220 เกรน)

ประกาศราคากลางวัสดุยุทธภัณฑ์ประเภทเครื่องกระสุน จำนวน 8 รายการ

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุยุทธภัณฑ์ประเภทเครื่องกระสุน จำนวน 8 รายการ

ประกาศข้อมูลราคากลางเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน ระดับ 3 A ใช้สำหรับงานสืบสวนแบบพรางตัว จำนวน 1,457 ตั

ประกาศโครงการจัดหาเครื่องวิเคราะห์และสร้างแผนที่สัญญาณ

ประกาศโครงการจัดหาอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นเร่งด่วน สำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ

ประกาศโครงการจัดหาเข็มขัดสนามพร้อมซองอุปกรณ์ จำนวน 6,000 ชุด

ประกาศข้อมูลราคากลางอุปกรณ์ตรวจจับหาวงจรอิเล็กทรอนิคและเรดาร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

ประกาศข้อมูลราคากลางเครื่องเปิดร่มอัตโนมัติ จำนวน 150 เครื่อง

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องกระสุนปืน ขนาด 9 มม. (กระสุนจริง)

ประกาศราคากลางลำกล้องสำรองปืนซุ่มยิง ขนาด 7.62 มม. ชนิดเก็บเสียง ยี่ห้อ Accuracy International

ประกาศข้อมูลราคากลางยุทโธปกรณ์ต่อต้านการก่อการร้ายสากลและถวายความปลอดภัย

ประกาศข้อมูลราคากลางโล่กันกระสุนชนิดพับได้และ ระดับ VPAM9

ประกาศแผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการกระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ

ประกาศข้อมูลราคากลางวิทยุสื่อสารพร้อมปากพูดหูฟังทางยุทธวิธี จำนวน 50 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำมันสำหรับบำรุงรักษาอาวุธปืน

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องมือพิเศษและอุปกรณ์เพื่อปฏิบัติงานตรวจการณ์และจู่โจมในเวลากลางคืน

ประกาศแผนการจัดซื้อระบบยิงปืนหักมุม (CORNER SHOT)

ประกาศการประกวดราคากลางซื้อชุดน้ำมันสำหรับบำรุงรักษาอาวุธปืน

ประกาศข้อมูลราคากลางชุดน้ำมันบำรุงรักษาอาวุธปืน

ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจจับหาวงจรอิเล็กทรอนิคและเรดาร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหุ่นยนต์ตรวจการณ์ติดตั้งอาวุธปืนควบคุมระยะไกล จำนวน 2 ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องเปิดร่มอัตโนมัติ จำนวน 150 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาอุปกรณ์บรรจุเครื่องกระสุนปืน จำนวน 6 รายการ

ประกาศแผนการจัดซื้อชุดอถปกรณ์เกี่ยวลากวัตถุระเบิด (Hook &Lines)

ประกาศแผนการจัดซื้อวิทยุสื่อสารพร้อมปากพูดหูฟังทางยุทธวิธี จำนวน 50 เครื่อง

ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบปืน จำนวน 5 รายการ

ประกาศแผนการจัดซื้อโล่กันกระสุน จำนวน 2 รายการ

ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์เข้าที่หมาย จำนวน 4 รายการ

ประกาศแผนการจัดซื้อลำกล้องสำรองปืนซุ่มยิง ขนาด 7.62 มิลลิเมตร ชนิดเก็บเสียง

ประกาศแผนการจัดซื้อเข็มขัดสนามพร้อมซองอุปกรณ์ จำนวน 6,000 ชุด

ประกาศข้อมูลราคากลางกระสุนปืน ขนาด 5.56 มิลลิเมตร ชนิดหัวมีแกนเหล็ก (M 855)

ประกาศข้อมูลราคากลางโล่กันกระสุนแบบมีล้อเลื่อน

ประกาศราคากลางหมวกกันกระสุนสำหรับโจมตีพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนงานปฏิบัติการพิเศษ

ประกาศราคากลางเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มิลลิเมตร จำนวน 22 ชุด

ประกาศราคากลางหน้ากากพร้อมกรองแก๊สพิษ มีถังอากาศช่วยหายใจ จำนวน 30 ชุด

ประกาศราคากลางอากาศยานไร้คนขับตรวจการณ์ทางยุทธวิธี จำนวน 2 ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ในการทำเซราโค้ทอาวุธปืน

ประกาศแผนการจัดซื้อกระสุนปืนเล็กสั้น ขนาด 7.62 X 35 mm. Balckout

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์และสร้างแผนที่สัญญาณสำหรับสืบสวน

ประกาศแผนการจัดซื้อชุดน้ำมันสำหรับบำรุงรักษาอาวุธปืน จำนวน 26,646 ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุยุทธภัณฑ์ประเภทเครื่องกระสุน จำนวน 8 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์บรรจุเครื่องกระสุนปืน

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างกระสุนปืน ขนาด 5.56 มม. ชนิดหัวมีแกนเหล็ก (M 855)

ประกาศราคากลางหุ่นยนต์ตรวจการณ์ติดตั้งอาวุธปืนควบคุมระยะไกล

ประกาศข้อมูลราคากลางโครงการจัดหาเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน ระดับ 3 เอ จำนวน 965 ตัว

ประกาศข้อมูลราคากลางอุปกรณ์บรรจุเครื่องกระสุนปืน จำนวน 6 รายการ

ประกาศสาระสำคัญประกวดราคาซื้อน้ำมันสำหรับบำรุงรักษาอาวุธปืน จำนวน 14,207 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดหาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดพร้อมรถและอุปกรณ์ จำนวน 7 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องเล็งจุดแดงสำหรับติดอาวุธปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร สำหรับข้าราชการตำรวจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำมันสำหรับบำรุงรักษาอาวุธปืน จำนวน 14,207 ชุด

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาอาวุธยุทโธปกรณ์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาโครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อโครงการจัดหาระบบตรวจการณ์ทางยุทธวิธี จำนวน 1 รายการ

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้ออากาศยานไร้คนขับใช้สำหรับสืบสวนปฏิบัติด้านการข่าวยาเสพติด

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้ออุปกรณ์ช๊อตไฟฟ้า (TASER) จำนวน 2,700 กระบอก

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อรถยนต์ปฏิบัติการพร้อมติดตั้งระบบตรวจจับและแทรกแซงอากาศยานไร้คนขับ

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อปืนเล็กสั้น ขนาด 7.62 X 35 มิลลิเมตร

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อกล้องตรวจการณ์ด้วยความร้อนแบบพกพา

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อโครงการจัดหาระบบตรวจจับวิเคราะห์และจดจำใบหน้า

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อโครงการจัดหาระบบตรวจการทางยุทธวิธี

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาระบบควบคุมการจุดระเบิดแบบไร้สาย

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์ค้นหายาเสพติดแบบพกพา

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อโครงการจัดหาอุปการณ์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับแบบเต็มระบบ

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมขีดความสามารถ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร

ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อโครงการจัดหาระบบค้นหาและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาอุปกรณ์ตรวจจับระเบิดใต้ผิวดิน จำนวน 40 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์

 ประกาศสาระสำคัฐของสัญญาซื้อกล้องตรวจการณ์ในเวลากลางคืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบตรวจการณ์ทางยุทธวิธี

ประกาศผู้ชนะการราคาซื้อรถยนต์ปฏิบัติการพร้อมติดตั้งระบบ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาระบบตรวจจับวิเคราะห์และจดจำใบหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาอุปกรณ์ช๊อตไฟฟ้า (TASER)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปืนเล็กยาว ขนาด 7.62 X 35 มิลลิเมตร

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงประตูอาคารคลังหมายเลข 11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการชุดเครื่องมือทำความสะอาดอาวุธปืน จำนวน 3 รายการ

http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerssxml?deptsubId=0307

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนและแผ่นเกราะแข็ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องตรวจการณ์ด้วยความร้อนแบบพกพา จำนวน 100 กล้อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเชิงรุกแบบเต็มระบบ

ประกาสผู้ชะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ค้นหายาเสพติดแบบพกพา จำนวน 6 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบควบคุมการจุดระเบิดแบบไร้สาย จำนวน 5 ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุยุทธภัณฑ์ประเภทเครื่องกระสุน จำนวน 8 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิดใต้ผิวดิน จำนวน 40 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบค้นหาและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับสำหรับติดตั้งบนรถยนต์ตรวจการณ์

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e - Bidding) ซื้อชุดน้ำมันสำหรับบำรุงรักษาอาวุธปืน จำนวน 14,207 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องตรวจการณ์ในเวลากลางคืน, บุคคลแบบ 2 ตา จำนวน 50 กล้อง

ประกาศข้อมูลราคากลางโครงการรจัดหาเสื้อเกราะป้องกันกระสุน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือทำความสะอาดอาวุธปืน จำนวน 3 รายการ

ประกาศข้อมูลราคากลางเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนระดับ 3 เอใช้สำหรับงานสืบสวนแบบพรางตัวกันแทง

ประกาศแผนการจัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 7 รายการ

ประกาศข้อมูลราคากลางชุดน้ำมันสำหรับบำรุงรักษาอาวุธปืน จำนวน 14,207 ชุด

ประกาศราคากลางระบบตรวจการณ์ทางยุทธวิธี

ประกาศข้อมูลราคากลางรายการชุดน้ำมันสำหรับบำรุงรักษาอาวุธปืน

ประกาศสาระสำคัญของสัญญารายการครุภัณฑ์อาวุธ จำนวน 4 รายการ

ประกาศข้อมูลราคากลางโครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์

ประกาศข้อมูลราคากลางอาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจมวลสารวัตถุระเบิดและตรวจสารสเพติดชนิดพกพา

ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคาเสื้อเกราะป้องกันกระสุน และแผ่นเกราะแข็ง

ประกาศข้อมูลราคากลางปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มิลลิเมตร จำนวน 500 กระบอก

ประกาศข้อมูลราคากลางปืนช๊อตไฟฟ้า (TASER) จำนวน 2,700 กระบอก

ประกาศข้อมูลราคากลางโครงการตรวจจับวิเคราะห์และจดจำใบหน้า

ประกาศข้อมูลราคากลางโครงการจัดหากล้องเล็งจุดแดงสำหรับติดอาวุธปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มิลลิเมตร

ประกาศราคากลางโครางการจัดหาอาวุธปืนเล็กสั้น ขนาด 7.62 X 35 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์

ประกาศข้อมูลราคากลางปืนเล็กสั้น ขนาด 7.62 X 35 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์

ประกาศจัดหาอาวุุธปืนเล็กสั้น ขนาด 7.62 X 35 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 150 กระบอก

ประกาศสาระสำคัญโครงการจัดหาอาวุธปืนลูกซองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 2,450 กระบอก

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แบบมือถือ จำนวน 7 เครื่อง

ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบตรวจการณ์ทางยุทธวิธี จำนวน 3 รายการ

ประกาศราคากลางกล้องตรวจการณ์ด้วยความร้อนแบบพกพา จำนวน 100 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญของสัญญากล้องตรวจจับความร้อนในเวลากลางคืนชนิดพกพาอย่างง่าย จำนวน 50 กล้อง

ประกาศสาระสำคัญของสัญญากุญแจมือ จำนวน 5,260 อัน

ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์บรรจุเครื่องกระสุนปืน จำนวน 6 รายการ

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำเซราโค้ทปืน จำนวน 9 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์อาวุธ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศข้อมูลราคากลางรถยนต์ปฏิบัติการพร้อมติดตั้งระบบตรวจรับและแทรกแซงอากาศยานไร้คนขับ

ประกาศข้อมูลราคากลางดครงการจัดหาอุปกรณ์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเชิงรุกแบบเต็มระบบ

ประกาศข้อมูลราคากลางระบบควบคุมการจุดระเบิดแบบไร้สาย

ประกาศข้อมูลราคากลางรถควบคุมบังคับบัญชาและบริหารเหตุการณ์พร้อมระบบควบคุมสั่งการ

ประกาศแผนการจัดซื้อชุดน้ำมันสำหรับบำรุงรักษาอาวุธปืน

ประกาศข้อมูลราคากลางอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิดใต้พื้นดิน จำนวน 40 ชุด

ประกาศข้อมูลราคากลางอาวุธปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 5,260 กระบอก

ประกาศข้อมูลราคากลางโครงการจัดหาระบบค้นหาและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับสำหรับติดตั้งบนรถตรวจการณ์

ประกาศข้อมูลราคากลางเครื่องเอ็กซเรย์ค้นหายาเสพติดแบบพกพา จำนวน 6 เครื่อง

ประกาศข้อมูลราคากลางอากาศยานไร้คนขับใช้สำหรบัสืบสวนปฏิบัติการด้านยาเสพติด จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดหาอาวุธปืนลูกซอง จำนวน 2,450 กระบอก

ประกาศข้อมูลราคากลางเครื่องตรวจมวลสารวัตถุระเบิดและตรวจสารเสพติดชนิดพกพา จำนวน 84 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แบบมือถือ จำนวน 7 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องตรวจจับความร้อนในเวลากลางคืนชนิดพกพาอย่างง่าย จำนวน 50 กล้อง

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อกุญแจมือ จำนวน 5,260 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่โครงการจัดหาระบบตรวจการณ์ทางยุทธวิธีรายการรถควบคุมบังคับบัญชาและบริหารเหตุการณ์ จำนวน 1 คัน

ประกาศโครงการจัดหาระะบบตรวจจับวิเคราะห์และจดจำใบหน้า จำนวน 1 โครงการ

ประกาศราคากลางรายการกล้องตรวจการณ์ทั้งกลางวันและกลางคืน แบบแสดงสีจริง จำนวน 10 ชุด

ประกาศราคากลางรายการปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มิลลิเมตร จำนวน 500 เมตร

ประกาศข้อมูลราคากลางระบบตรวจการณ์ทางยุทธวิธี จำนวน 3 รายการ

ประกาศข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนและแผ่นเกราะแข็ง จำนวน 3 รายการ

ประกาศข้อมูลราคากลางยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและป้องกันอาชญากรรม จำนวน 5 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางกุญแจมือ จำนวน 5,260 อัน

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางกล้องตรวจจับความร้อนในเวลากลางคืน ชนิดพกพาอย่างง่าย จำนวน 50 ชุด

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางปืนลูกซอง แบบ 02 ขนาด 12 เกจ จำนวน 2,450 กระบอก

ประกาศเผยแพร่ราคากลางเครื่องเอ็กซเรย์แบบมือถือ จำนวน 7 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์ค้นหายาเสพติดแบบพกพา จำนวน 6 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับใช้สำหรับสืบสวนปฏิบัติการด้านการข่าวยาเสพติด จำนวน 2 รายการ

ประกาศแผนการจัดซื้อกล้องตรวจการณ์ในเวลากลางคืนบุคคลแบบ 2 ตา จำนวน 50 ชุด

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาวุธเล็กสั้น ขนาด 7.62 X 35 มม. จำนวน 150 กระบอก

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อโครงการจัดหาระบบค้นหาและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 4 ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเชิงรุกเต็มระบบ จำนวน 8 รายการ

ประกาศแผนการจัดซื้อระบบควบคุมการจุดระเบิดแบบไร้สาย จำนวน 5 ชุด

♦ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิดใต้ผิวดิน จำนวน 40 ชุด

♦ประกาศแผนการจัดซื้อเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนสำหรับข้าราชการตำรวจ จำนวน 2 รายการ

♦ประกาศแผนการจัดซื้ออาวุธปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 X 35 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 150 กระบอก

♦ประกาศแผนการจัดซื้อเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนระดับ 3 เอ ใช้สำหรับงานสืบสวนแบบพรางตัวกันแทง
♦ประกาศแผนการจัดซื้อชุดเครื่องมือทำความสะอาดอาวุธปืน จำนวน 3 รายการ
♦ประกาศแผนการจัดซื้อกล้องตรวจจับความร้อนในเวลากลางคืน ชนิดพกพาอย่าง่าย จำนวน 50 ชุด

♦ประกาสสาระสำคัญของสัญญารายการอุปกรณ์ช๊อตไฟฟ้า (TASER) จำนวน 350 ชุด

♦ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกุญแจมือ จำนวน 5,280 อัน

♦ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. จำนวน 5,280 กระบอก

♦ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า (TASER) จำนวน 2,700 กระบอก

♦ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดพร้อมรถและอุปกรณ์ จำนวน 7 คัน

♦ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตรวจมวลสารวัตถุระเบิดและตรวจสารเสพติดชนิดพกพา จำนวน 84 ชุด

♦ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างกล้องเล็งจุดแดงสำหรับติดอาวุธปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. จำนวน 7,2850 ชุด

♦ ประกาศแผนการจัดซื้ออาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. จำนวน 50,000 กระบอก

♦ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนและแผ่นเกราะแข็ง

♦ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างกล้องตรวจการณ์ด้วยความร้อนแบบพกพา จำนวน 100 เครื่อง

♦ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเอ็กซเรย์แบบมือถือ จำนวน 7 รายการ

♦ ประกาศแผนการจัดซื้ออาวุธปืนลูกซองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 2,450 กระบอก

♦ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อาวุธ จำนวน 4 รายการ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ปฏิบัติการพร้อมการติดตั้งระบบตรวจจับและแทรกแซงอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 2 คัน

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญารายการโคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน จำนวน 40 ชุด

♦ ประกาศสาระสำคัญรายการอุปกรณ์ในการทำเซราโค้ทอาวุธปืนในการถวายสัตย์ปฏิญาณ

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า (TASER) จำนวน 350 ชุด

♦ ประกาศข้อมูลราคากลาง วัสดุอุปกรณ์ในการทำเซราดค้ดอาวุธปืนในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ จำนวน 8 รายการ

♦ ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเซราโค้ดอาวุธปืนในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ จำนวน 8 รายการ

♦ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อปืนพกยิงกระสุนสี Glock 19T ขนาด 9 มิลลิเมตร

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญารายการกระสุนปืน ชนิดต่าง จำนวน 10 รายการ

♦ ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือทำความสะอาดอาวุธปืน จำนวน 9 รายการ

♦ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อปืนลูกซอง จำนวน 7,410 กระบอก

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด จำนวน 3 เครื่อง

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 12 เกจ จำนวน 1,098 กระบอก

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดพร้อมรถและอุปกรณ์ จำนวน 7 คัน

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่องมือทำความสะอาดอาวุธปืน จำนวน 7 รายการ

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่องมือทำความสะอาดอาวุธปืน จำนวน 2 รายการ

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มิลลิเมตร จำนวน 500 กระบอก

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญาชุดน้ำมันบำรุงรักษาอาวุธปืน จำนวน 18,000 ชุด

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระสุนปืนชนิดต่างๆ จำนวน 11 รายการ

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำมันสำหรับบำรุงรักษาอาวุธปืน จำนวน 18,000 ชุด

♦ ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการสเนอราคาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดพร้อมรถและอุปกรณ์

♦ประกาศสาระสำคัญของสัญญาโครงการยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อรายการอุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล ขนาดกลาง จำนวน 5 เครื่อง

♦ ประกาศราคากลางรายการชุดน้ำมันสำหรับบำรุงรักษาอาวุธปืน จำนวน 18,000 ชุด

♦ ประกาศแผนการซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ช๊อตไฟฟ้า (Taser) สำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 350 ชุด

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปืนพกสั้นยิงกระสุนสี Glock 19T ขนาด 9 มิลลิเมตร

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรววจค้นยาเสพติด จำนวน 3 เครื่อง

♦ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญารายการกล้องส่องทางไกลในเวลากลางคืน จำนวน 20 ชุด

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาวุธปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. พร้อมที่เก็บเสียง จำนวน 500 กระบอก

♦ ประกาศสาระสำคัญเสื้อเกราะป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง จำนวน 50 ตัว

♦ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการชุดน้ำมันบำรุงรักษาอาวุธปืน จำนวน 18,000 ชุด

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 4 คัน

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทำความสะอาดอาวุธปืน จำนวน 9 รายการ

♦ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อเกราะป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง จำนวน 50 ตัว

♦ ประกาศเผยแพร่ยกเลิกการจัดซื้อถุงบิ๊กแบ็ค ขนาด 105 X 110 X 115 เซนติเมตร

♦ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางรายการอุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล ขนาดกลาง จำนวน 5 เครื่อง

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญารายการลังไม้สำหรับขนย้ายปืนยาว

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่อง X -Ray วงจรปิดแบบกระเป๋าหิ้ว จำนวน 8 เครื่อง

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปืนกลมือ ขนาด 9 มิลลิเมตร ชนิดพับฐานหรือยืดหด จำนวน 500 กระบอก

♦ ประกาศโครงการจัดหาปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มิลลิเมตร พร้อมที่เก็บเสียง จำนวน 500 กระบอก

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 12 เกจ จำนวน 1,098 กระบอก

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ จำนวน 5 รายการ

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 7,410 กระบอก

♦ ประกาศโครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ควบคุมฝูงชน ในการชุมนุมสาธารณะ จำนวน 200 เครื่อง

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญารายการชุดน้ำมันสำหรับบำรุงรักษาอาวุธปืน จำนวน 18,215 ชุด

♦ ประกาศเผยแพร่ราคากลางรถบบรทุกดีเซล (Diesel) หุ้มเกราะกันกระสุนทั้งคัน จำนวน 4 คัน

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อไฟส่องสว่างฉุกเฉิน จำนวน 40 ชุด

♦ ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ควบคุมฝุงชนในการชุมนุมสาธารณะ

♦ ประกาศโครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ควคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ จำนวน 5 เครื่อง

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม จำนวน 12 รายการ

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญารายการเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน งานป้องกันและปราบปราม จำนวน 30 ตัว

♦ ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อง X- Ray วงจรปิด แบบกระเป๋าหิ้ว จำนวน 8 เครื่อง

♦ ประกาศเผยแพร่ราคากลางรายการกระสุนชนิดต่างๆ จำนวน 11 รายการ

♦ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำคลัง จำนวน 2 รายการ

♦ ประกาศขายทอดตลาดซากเศษโลหะและพลาสติก

♦ ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. พร้อมที่เก็บเสียง จำนวน 500 กระบอก

♦ ประกาศเผยแพร่ยกเลิกการจัดซื้อปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มิลลิเมตร พร้อมทีเก็บเสียง จำนวน 500 กระบอก

♦ ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางปืนกลมือ ขนาด 9 มิลลิเมตร ชนิดพับฐานหรือยืดหด จำนวน 500 กระบอ

♦ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญารายการอุปกรณ์ประกอบอาวุธปืนเล็กยาวเอ็ม 16 เอ 1 จำนวน 2 รายการ

♦ ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อกระสุนชนิดต่างๆ จำนวน 11 รายการ

♦ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญารายการปืนเล็กยาวขนาด 5.56 มิลลิเมตร พร้อมที่เก็บเสียง จำนวน 500 กระบอก

♦ ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาชุดน้ำมันบำรุงรักษาอาวุธปืน จำนวน 18,215 ชุด

♦ ประกาศยกเลิกจัดซื้อเครื่องยิงแก๊สน้ำตาชนิดใช้แล้วทิ้ง จำนวน 500 เครื่อง

♦ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญารายการเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบประตู จำนวน 14 เครื่อง

♦ ประกาศเผยแพร่ราคากลางปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 7,410 กระบอก

♦ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญอุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล จำนวน 3 รายกา

♦ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญารายการโล่กันกระสุน จำนวน 905 โล่

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญาอาวุธปืนเล็กยาวพร้อมดาบปลายปืนและอุปกรณ์ จำนวน 300 กระบอก

♦ ประกาศยกเลิกการจัดซื้อปืนกลมือ ขนาด 9 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 500 กระบอก

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการเครื่องตรวจค้นอาวุธแบบยานพาหนะ จำนวน 200 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

♦ ประกาศราคากลางอาวุธปืนลูกซอง จำนวน 1,098 กระบอก

♦ ประกาศเผยแพร่ราคากลางเครื่อง X- Ray วงจรปิดแบบกระเป๋าหิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 เครื่อง

♦ ประกาศเผยแพร่แผนรถบรรทุกดีเซลหุ้มเกราะกันกระสุน จำนวน 4 คัน

♦ ประกาศยกเลิกแผนรถบรรทุกดีเซลหุ้มเกราะกันกระสุน จำนวน 4 คัน

♦ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ส่วนประกอบอาวุธปืนเล็กยาว เอ็ม 16 A 1

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเสื้อเกราะกันกระสุน จำนวน 30 ตัว

♦ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา รายการ ปืนลูกซอง แบบ 02 ขนาด12เกจจำนวน 4,000ชุด

♦ ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเครื่อง X-Ray วงจรปิดแบบกระเป๋าหิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 เครื่อง

♦ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาเครื่องยิงทำลายวงจรระเบิดแสวงเครื่อง จำนวน 24 เครื่อง

♦ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล จำนวน 3 รายการ

♦ ประกาศราคากลางโครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ บก.ป. จำนวน 5 รายการ

♦ยกเลิกแผนการจัดซื้อชุดปืนยิงแก๊สน้ำตา พร้อมอุปกรณ์ (ลูกยิงระเบิดยิงแก๊สน้ำตา ขนาด 38 มม.) จำนวน 16,097 นัด

♦ยกเลิกแผนการจัดซื้อ เครื่องยิงแก๊สน้ำตา ชนิดใช้แล้วทิ้ง จำนวน 4,635 เครื่อง

♦ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะเสนอราคา อุปกรณ์ส่งคลื่นเสียง รบกวนพิเศษระยะไกล จำนวน 3 รายการ

♦ ประกาศราคาซื้อเครื่องทำความสะอาดอาวุธปืน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธี E-Bidding

♦ ประกาศผู้ชนะ รายการวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม หลักสูตรทบทวนการทำลายวัตถุระเบิด จำนวน 27 รายการ

♦ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รายการเสื้อเกราะป้องกันกระสุน จำนวน 50 ตัว

♦ ประกาศผู้ชนะราคากลาง รายการหุ่นยนต์ 7 คัน

♦ ประกาศยกเลิกการจัดซื้อ รายการปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 7,410 กระบอก

♦ ประกาศยกเลิกผู้ชนะการจัดซื้อ รายการปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 7,410 กระบอก

♦ ประกาศราคากลางเครื่องมือทำความสะอาดอาวุธปืน 9 รายการ

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการโล่กันกระสุน จำนวน 905 โล่

♦ ประกาศยกเลิกจัดซื้อรายการ ปืนลูกซองจำนวน 1,098 กระบอก

♦ ยกเลิกประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปืนลูกซองจำนวน 1,098 กระบอก

♦ รายละเอียดค่าใช้จ่าย รายการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจหาอาวุธยานพาหนะ จำนวน 200 เครื่อง

♦ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำมันสำหรับบำรุงปืน จำนวน 18,215 ชุด

♦ ประกาศประกวดราคาซื้อ รายการ โคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน จำนวน 40 ชุด

♦ ประกาศประกวดราคาซื้อ รายการชุดน้ำมันสำหรับบำรุงรักษาอาวุธปืน จำนวน 18,215 ชุด

♦ ประกาศประกวดราคาซื้อ รายการ โคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน จำนวน 40 ชุด

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องยิงทำลายวงจรระเบิดแสวงเครื่อง จำนวน 24 เครื่อง

♦ ประกาศราคากลาง อุปกรณ์ประกอบอาวุธปืนเล็กยาว จำนวน 2 รายการ

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องแบบสนามชุดพราง และหมวกสักหลาด

♦ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ รายการ โคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน จำนวน 40 ชุด

♦ รายละเอียดค่าใช้จ่าย รายการเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด จำนวน 3 เครื่อง

♦ รายละเอียดค่าใช้จ่าย รายการโคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน จำนวน 40 ชุด

 

♦ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา รายการหมวกนิรภัยปราบจลาจล จำนวน 300 ใบ

♦ ประกาศราคากลาง รายการ อาวุธปืนเล็กยาวพร้อมดาบปลายปืน จำนวน 300 กระบอก

♦ ประกาศผู้ชนะ รายการปืนลูกซองขนาด 12 เกจ จำนวน 7,410 กระบอก

♦ ประกาศยกเลิกการจัดซื้อ รยาการเครื่องช่วยฝึกยิงจำลองสถานการณื จำนวน 1 ชุด

♦ ประกาศประกวดราคา รายการ โคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน จำนวน 40 ชุด

♦ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 9 รายการ

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเสื้อเกราะป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง จำนวน 50 ตัว

♦ ประกาศยกเลิกการจัดซื้อ เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด จำนวน 3 เครื่อง

♦ ประกาศผู้ชนะ รายการปืนไฟฟ้า จำนวน 2 กระบอก

♦ ประกาศราคากลาง รายการเครื่อง x-ray วงจรปิดแบบกระเป๋าหิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 เครื่อง

♦ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการอาวุธปืนเล็กพร้อมดาบปลายปืน จำนวน 300 กระบอก

♦ รายละเอียดค่าใช้จ่าย ราคากลางรายการปืนกลมือ ขนาด 9 มม. จำนวน 500 กระบอก

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องช่วยฝึกยิงปืนจำลองสถานการณ์ (SIMULATOR)

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลราคากลางรายการโล่กันกระสุน จำนวน 905 โล่

♦ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดน้ำมันสำหรับบำรุักษาอาวุธปืน จำนวน 18,215 ชุด

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องมือทำความสะอาดปืน จำนวน 9 รายการ

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออุปกรณ์ ประจำคลังจำนวน 2 รายการ

♦ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดอุปกรณ์ประจำคลัง จำนวน 2 รายการ

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องมือทำความสะอาดปืน จำนวน 9 รายการ

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออุปกรณ์ ประจำคลังจำนวน 2 รายการ

♦ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดอุปกรณ์ประจำคลัง จำนวน 2 รายการ

♦ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือทำความสะอาดอาวุธปืนจำนวน 9 รายการ

♦ ประกาศเผยแพร่โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกรายการเสื้อเกราะอ่อนป้องกันและปราบปราม จำนวน 30 ตัว

♦ ประกาศเผยแพร่การขัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์อาวุธปืนเล็กยาว เอ็ม 16 เอ 1 จำนวน 2 รายการ

♦ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญารายการปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. จำนวน 7,700 กระบอก

♦ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) เครื่องยิงทำลายวงจรระเบิดฯ จำนวน 24 เครื่อง

♦ ประกาศประกวดราคา รายการเครื่องยิงทำลายแสวงเครื่องจำนวน 24 เครื่อง

♦ ข้อมูลสาระสำคัญ รายการเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน และแผ่นเกราะ จำนวน 2 รายการ

♦ ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบประตู จำนวน 14 เครื่อง

♦ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาฯ อาวุธปืนลูกซอง สำหรับยิงกระสุนยางหรือแก๊สน้ำตา จำนวน 74 กระบอก

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน และแผ่นเกราะ จำนวน 2 รายการ

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน จำนวน 3,837 ตัว

♦ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรายการชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสารระเบิดและสารเสพติด จำนวน 1 ชุด

♦ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดค้นหาเป้าหมายควาถี่สูง แบบนำพา จำนวน 1 ชุด

♦ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาวุธปืนพก ขนาด 9 มม. จำนวน 7,700 กระบอก

♦ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญารายการปืนยิงตาข่าย จำนวน 100 กระบอก

♦ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางรายการหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดพร้อมรถและอุปกรณ์ จำนวน 7 คัน

♦ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่อง X-ray จำนวน 8 เครื่อง

♦ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

♦เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุยุทธภัณฑ์รายการวัตถุระเบิด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

♦ประกาศราคากลางจัดซื้อปืนลูกซองแบบ 02 ขนาด 12 เกจ (12 GAUGE) จำนวน 7,410 กระบอก

♦ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องยิงทำลายวงจรระเบิดแสวงเครื่อง จำนวน 24 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

♦ ประกาศราคากลาง รายการเครื่องยิงทำลายวงจรระเบิดแสวงเครื่อง จำนวน 24 ชุด

♦ ประกาศผู้เสนอราคาซื้อปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 12 เกจ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,098 กระบอก

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. พร้อมที่เก็บเสียง จำนวน 500 กระบอก

♦ ประกาศราคากลาง รายการหมวกนิรภัยปราบจลาจล จำนวน 300 ใบ

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ล้อยาง 4x4 จำนวน 20 คัน

♦ ประกาศราคากลาง รายการปืนพกสั้นยิงกระสุนสี Glock19T ขนาด 9 มม.

♦ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างกล้องเล็งจุดแดงสำหรับ ศปก.ตร. สน. จำนวน 2,600 ชุด

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการอาวุธปืนลูกซองสำหรับยิงกระสนุยางหรือแก๊สน้ำตา จำนวน 74 กระบอก

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดนิรภัย 37 ชุด

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัยชนิด 20 ตู้

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบมวลสารวัตถุระเบิดและสารเสพติด

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดค้นหาเป้าหมายความถี่สูงแบบนำพา

♦ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดแบบ 2 หัว

♦ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

♦ ประกาศร่าง รายการอุปกรณ์ตรวจหาอาวุธบุคคล จำนวน 500 เครื่อง

♦ ประกาศราคากลาง รายการอุปกรณ์ตรวจหาบุคคล 500 เครื่อง

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน จำนวน 30 ตัว

♦ ประกาศการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเสื้อเกราะอ่อนกันกระสุนจำนว30ตัว

♦เผยแพร่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจำนวน 4 รายการ

♦ ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชน

♦ ประกาศการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

♦ ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบประตู จำนวน 14 เครื่อง

♦ ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการยุทโธปกรณ์ จำนวน 5 รายการ

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปืนซุ่มยิง ขนาด 7.62 มม.พร้อมที่เก็บเสียง จำนวน 50 กระบอก

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมวกกันกระสุน พร้อมกระบังหน้า จำนวน 500 ใบ

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องฉีดแก๊สแบบสายสะพาย จำนวน 100 เครื่อง

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปืนลูกซองแบบ 02 ขนาด 12 เกจ จำนวน 4,000 ชุด

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดแบบ 2 หัว จำนวน 180 เครื่อง

♦ ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการหมวกนิรภัยปราบจลาจล จำนวน 300 ใบ

♦ ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเสื้อเกราะป้องกันกระสุน จำนวน 2 รายการ

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปืนพกสั้นยิงกระสุนสี Glock19T ขนาด 9 มม. จำนวน 70 กระบอกและรายการปืนพกรีเซตไก Glock 19 P จำนวน 80 ประบอก รวม 2 รายการ

♦ ประกาศราคากลาง รายการอุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล จำนวน 3 รายการ

♦ ประกาศรายละเอียด รายการรถบรรทุก 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 8 คัน

♦ ประกาศผู้ชนะราคารายการ กุญแจมือ5280อัน

♦ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างรายการเครื่องยิงแก๊สน้ำตา 500 เครื่อง

♦ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่

งานก่อสร้าง รายการปืนกลมือ 9 มม.

♦ ประกาศราคากลาง รายการปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. พร้อมซองกระสุน

♦ประกวดราคาซื้อเครื่องยิงทำลายวงจรระเบิดแสวงเครื่อง จำนวน 24 เครื่อง

♦ ประกาศราคากลาง รายการปืนลูกซองแบบ 02 ขนาด 12 เกจ จำนวน 7,410 กระบอก

♦ ร่างประกาศราคากลาง รายการโคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน จำนวน 40 ชุด

♦ รายละเอียดปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. จำนวน 7,700 กระบอก

♦ ประกาศราคากลาง รายการปืนซุ่มยิง ขนาด 7.62 มม. พร้อมที่เก็บเสียง จำนวน 50 กระบอก

♦ ร่างประกาศราคาซื้อ รายการอุปกรณ์ตรวจหาอาวุธบุคคล จำนวน 500 เครื่อง

♦ รายละเอียดค่าใช้จ่าย จัดซื้อเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดแบบพับได้ จำนวน 180 ชุด

♦ ประกาศราคากลาง รายการเครื่องยิงทำลายวงจรระเบิดแสวงเครื่อง จำนวน 24 เครื่อง

♦ เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องยิงทำลายวงจรระเบิดแสวงเครื่อง จำนวน 24 เครื่อง

♦ ประกวดราคาซื้อเครื่องยิงทำลายวงจรระเบิดแสวงเครื่อง จำนวน 24 เครื่อง

♦ ประกาศราคากลางรายการเสื่้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน จำนวน 3,837 ตัว

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อกุญแจมือ 5,280 อัน

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมือตรวจพิสูจน์ฯ (ภ.5)

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบสืบสวนและเก็บข้อมูล (ภ.5)

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องบดทำลายยุทธภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคาอ้างอิงเครื่องฉีดแก๊สแบบสายสะพาย จำนวน 100 เครื่อง

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคาอ้างอิงรายการ ชุดนิรภัยเก็บกู้วัตถุระเบิด(Bomb Suit) จำนวน 37 ชุด

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคารายการ เสื้อเกราะอ่อนป้องกันระดับ2 จำนวน 15,800 และแผ่นเกราะแข็ง จำนวน 2,000 แผ่น

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเครื่องบดทำลายยุทธภัณฑ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะระบบตรวจจับ (ภ.5)
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาปืนยิงตาข่าย
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางปืนยิงตาข่าย
♦ รายละเอียดค่าใช้จ่าย จัดซื้อปืนลูกซองแบบ 02 ขนาด 12 เกจ จำนวน 4,000
♦ ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายรถหุ้มเกราะกันกระสุน
♦ เผยแพร่ราคากลาง รายการชุดอุปกรณ์ตรวจสารระเบิดและสารเสพติด จำนวน 1 ชุด
♦ เผยแพร่ราคากลาง รายการชุดค้นหาเป้าหมายความถี่สูง จำนวน 1 ชุด
♦ ประกาศขายทอดตลาด จำนวน 9 รายการ
♦ ประกาศขายทอดตลาด จำนวน 151 รายการ
♦ โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดแบบ 2 หัวพร้อมระบบ GPS จำนวน 180 เครื่อง
♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการหมวกกันกระสุนพร้อมกระบังหน้า 500 ชุด
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด จำนวน 3 เครื่อง
♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการกล้องเล็งจุดแดง จำนวน 2600ชุด
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการค่าเช่าเครื่องพิมพ์และถ่ายเอกสาร
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการแผ่นเกราะแข็ง 2000 แผ่น
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการแผ่นเกราะแข็ง จำนวน 2000 แผ่น
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการรถบรรทุก (ดีเซล)หุ้มเกราะ 8 คัน
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องยิงแก๊สน้ำตาชนิดใช้แล้วทิ้ง จำนวน 500 เครื่อง
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการอุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล จำนวน 3 รายการ
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องฉีดแก๊สแบบสายสะพาย จำนวน 100 เครื่อง
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปืนยิงตาข่าย 100 กระบอก
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการอุปกรณ์ตรวจหาอาวุธยานพาหนะ จำนวน 200 เครื่อง
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน จำนวน 3837 รายการ
♦ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน จำนวน 2 รายการ
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการตรวจหาอาวุธบุคคล 500 เครื่อง
♦ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการอาวุธลูกซอง ยางหรือแก๊ซน้ำตา 74 กระบอก
♦เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 รายการโคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน จำนวน 40 ชุด
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
♦ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

♦ ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อที่นอนและชุดเครื่องนอนจำนวน 23 ชุด
♦ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์
♦ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
♦ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
♦ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรายการกระสุนปืน จำนวน 5 รายการ
♦ ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
♦ ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
♦ ประกวดราคารายการเครื่องมือทำความสะอาดอาวุธปืน จำนวน 11 รายการ
♦ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทำความสะอาดปืน จำนวน 11 รายการ 
♦ ประกวดราคาจัดซื้อรายการกระสุน จำนวน 5 รายการ 
♦ ประกวดราคาซื้อน้ำมันล้างลำกล้องปืนและชิ้นอาวุธปืนขนาดบรรจุกระป๋องละ 250 ซ๊ซี ชนิดสเปรย์ จำนวน 84,100 กระป๋อง
♦ ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดรายการรถยนต์จำนวน 14 คัน
♦ ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 170 รายการ
♦ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน จำนวน 1 โครงการ กระสุน 30,666 นัด ยางสำหรับปืนลูกซอง ขนาดเบอร์ 12
♦ ประกาศการประกวดราคารายการแว่นตากันสะเก็ดระเบิด จำนวน 2,000 ชุด โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
♦ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการซื้อลวดหีบเพลงแถบหนามจำนวน 451 ขด
♦ ประกาศรายการปืนพกขนาดลำกล้อง 4 นิ้ว จำนวน 400 กระบอก

♦ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
สอบราคาซื้อกระสุนปืนพกชนิดซ้อมรบแบบสี จำนวน 4 รายการ
สอบราคาซื้อกระสุนปืน จำนวน 2 รายการ
สอบราคาซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด 7.62 มิลลิเมตร (ซุ่มยิง) แบบ1 จำนวน 13,210 นัด
สอบราคาซื้อหน้ากากพร้อมกรองแก๊สพิษสำหรับหน่วยปฎิบัติการพิเศษ จำนวน 20 ชุด
ประกาศราคาซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์หน่วยปฎิบัติการพิเศษ ภ.1-9 และ ศชต. จำนวน 5 รายการ
ประกาศราคาซืื้อรถปฎิบัติการพิเศษ (ติดบันได) จำนนวน 20 คัน
ประกาศสอบราคาซื้อปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40 กระบอก
ประกาศสอบราคาซื้อสเปรย์กำจัดสนิม จำนวน 3,200 กระป๋อง
ประกาศราคาซื้อผ้าทำความสะอาดอาวุธปืน จำนวน 3 รายการ 
ประกาศราคาซื้อกระสุนปืนชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ
ประกาศราคาซื้อเครื่องยิงทำลายวงระเบิดแสวงเครื่อง
ประกาศราคาซื้อชุดนิรภัยวัตถุระเบิดจำนวน 38 ชุด
ประกาศราคาซื้อกระสุนปืนเล็กกล แบบ 08 ขนาด 5.56 มม. จำนวน 133,078 นัด
ประกาศราคาซื้อเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบประตู จำนวน 4 ชุดประกาศราคาซื้อหมวกกันกระสุน ระดับ 3A จำนวน 2,000 ใบ
ประกาศราคาซื้อเชือกนำ/ค้นหา พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 10 เส้น
ประกาศราคาซื้อเสื้อกั๊กใส่อุปกรณ์ จำนวน 150 ตัว
ประกาศราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

♦ ประกวดราคาซื้อรถควบคุมฝูงชน จำนวน 6 คัน
♦ ประกวดราคาซื้อรถควบคุมฝูงชน จำนวน 7 คัน
♦ ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดโลหะแบบโฮดรอลิค (Hydraulic) จำนวน 1 เครื่อง
♦ ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ประกวดสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป (4 ประตู) หุ้มเกราะกันกระสุนทั้งคัน จำนวน 4 คัน

♦ ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประเภทยุทธภัณฑ์อาวุธ จำนวน 2 รายการ

♦ ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องป้องกันตัว จำนวน 2 รายการ

♦ ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบมือถือ จำนวน 97 เครื่อง

ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดกล้องวิดีโอ (VDO) ตรวจใต้ท้องรถยนต์ จำนวน 5 ชุด

ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบประตู จำนวน 5 เครื่อง


ดูรูปบรรยากาศการทดสอบที่นี้

ดูรูปปีใหม่ทั้งหมดได้ที่นี้

ดูรูปปีใหม่ทั้งหมดได้ที่นี้อาเซียน 10 ประเทศ

 

 

 

พล.ต.ต. นิรันดร ศิริสังข์ไชย

ผบก.สพ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วีรบุรุษโล่เงิน
พ.ต.อ.สุรัตน์ สุมานัส


ผู้จัดทำ
ร.ต.ต. ภูริเดช ลิ้นปราชญา
ผู้จัดทำ
จ.ส.ต. สุทิน พรมปาวงศ์
จัดทำโดย กองสรรพาวุธ
E-mail address: Sanpawut999@hotmail.com

 

 

คู่มือเสริมสร้างการปฎิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตำรวจ


 


 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Police Ordnance Division

"ให้คำปรึกษา สนับสนุนและพัฒนางานสรรพาวุธ บรรลุตามแผน"

 

โทรศัพท์กลาง 02-241-3341-5 เบอร์โทรสาร 02-241-0035

สามารถคลิกที่รูปเพื่อดูบรรยากาศได้ครับ


คู่มือการใช้ปืน Galil คลิก

 

 


newข้อควรรู้

 

♦มีการรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม

ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ระเบียบเมื่อแต่งเครื่องแบบ ข้าราชการตำรวจ ปัจจุบัน

คู่มือแบบฝึกพระราชทาน รัชกาลที่ 10

หลักสูตรการฝึกอบรม ของกองสรรพาวุธ

♦ คู่มือการฝึก ว่าด้วย แบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า

♦ คู่มือการฝึก ว่าด้วย แบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ

♦ คู่มือการฝึก ว่าด้วย แบบฝึกท่ากระบี่ และการปฏิบัติของผู้อัญเชิญธงชัยเฉลิมพล

♦ คู่มือการป้องกันเกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัย สำหรับประชาชนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

??????????????????????????????????? 15 ??????

 

 ?????????????????????????????????????????????????

 ??????????????????????????????????? 2 ??????? 

??????????????????????????????????????????????????

 ??????????????????????????????????????? ????? 2700 ??????

 ???????????????????????????????????????? 7.62*35 ??. 150??????

?????????????????????????????????????????????? 2 ??????

?????????????? ??????

?????????????????????????????????????????????? 2 ???????????????????????????????????????????????????? 2 ?????? ?????????????????????????????????????????????? 2 ??????

?????????????????????????????????????????????? 2 ?????? ?????????????????????????????????????????????? 2 ??????

?????????????????????????????????????????? ???? 7.62x35 ??. ????? 150 ??????

?????????????????????????????????????????????? 2 ??????

??????????????????????????????????????????????? 11 ??.

?? 

?ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการชุดเครื่องมือทำความสะอาดอาวุธปืน จำนวน 3 รายการ

http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerssxml?deptsubId=0307

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนและแผ่นเกราะแข็ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องตรวจการณ์ด้วยความร้อนแบบพกพา จำนวน 100 กล้อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเชิงรุกแบบเต็มระบบ

ประกาสผู้ชะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ค้นหายาเสพติดแบบพกพา จำนวน 6 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบควบคุมการจุดระเบิดแบบไร้สาย จำนวน 5 ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุยุทธภัณฑ์ประเภทเครื่องกระสุน จำนวน 8 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิดใต้ผิวดิน จำนวน 40 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบค้นหาและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับสำหรับติดตั้งบนรถยนต์ตรวจการณ์

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e - Bidding) ซื้อชุดน้ำมันสำหรับบำรุงรักษาอาวุธปืน จำนวน 14,207 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องตรวจการณ์ในเวลากลางคืน, บุคคลแบบ 2 ตา จำนวน 50 กล้อง

ประกาศข้อมูลราคากลางโครงการรจัดหาเสื้อเกราะป้องกันกระสุน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือทำความสะอาดอาวุธปืน จำนวน 3 รายการ

ประกาศข้อมูลราคากลางเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนระดับ 3 เอใช้สำหรับงานสืบสวนแบบพรางตัวกันแทง

ประกาศแผนการจัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 7 รายการ

ประกาศข้อมูลราคากลางชุดน้ำมันสำหรับบำรุงรักษาอาวุธปืน จำนวน 14,207 ชุด

ประกาศราคากลางระบบตรวจการณ์ทางยุทธวิธี

ประกาศข้อมูลราคากลางรายการชุดน้ำมันสำหรับบำรุงรักษาอาวุธปืน

ประกาศสาระสำคัญของสัญญารายการครุภัณฑ์อาวุธ จำนวน 4 รายการ

ประกาศข้อมูลราคากลางโครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์

ประกาศข้อมูลราคากลางอาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจมวลสารวัตถุระเบิดและตรวจสารสเพติดชนิดพกพา

ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคาเสื้อเกราะป้องกันกระสุน และแผ่นเกราะแข็ง

ประกาศข้อมูลราคากลางปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มิลลิเมตร จำนวน 500 กระบอก

ประกาศข้อมูลราคากลางปืนช๊อตไฟฟ้า (TASER) จำนวน 2,700 กระบอก

ประกาศข้อมูลราคากลางโครงการตรวจจับวิเคราะห์และจดจำใบหน้า

ประกาศข้อมูลราคากลางโครงการจัดหากล้องเล็งจุดแดงสำหรับติดอาวุธปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มิลลิเมตร

ประกาศราคากลางโครางการจัดหาอาวุธปืนเล็กสั้น ขนาด 7.62 X 35 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์

ประกาศข้อมูลราคากลางปืนเล็กสั้น ขนาด 7.62 X 35 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์

ประกาศจัดหาอาวุุธปืนเล็กสั้น ขนาด 7.62 X 35 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 150 กระบอก

ประกาศสาระสำคัญโครงการจัดหาอาวุธปืนลูกซองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 2,450 กระบอก

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แบบมือถือ จำนวน 7 เครื่อง

ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบตรวจการณ์ทางยุทธวิธี จำนวน 3 รายการ

ประกาศราคากลางกล้องตรวจการณ์ด้วยความร้อนแบบพกพา จำนวน 100 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญของสัญญากล้องตรวจจับความร้อนในเวลากลางคืนชนิดพกพาอย่างง่าย จำนวน 50 กล้อง

ประกาศสาระสำคัญของสัญญากุญแจมือ จำนวน 5,260 อัน

ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์บรรจุเครื่องกระสุนปืน จำนวน 6 รายการ

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำเซราโค้ทปืน จำนวน 9 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์อาวุธ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศข้อมูลราคากลางรถยนต์ปฏิบัติการพร้อมติดตั้งระบบตรวจรับและแทรกแซงอากาศยานไร้คนขับ

ประกาศข้อมูลราคากลางดครงการจัดหาอุปกรณ์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเชิงรุกแบบเต็มระบบ

ประกาศข้อมูลราคากลางระบบควบคุมการจุดระเบิดแบบไร้สาย

ประกาศข้อมูลราคากลางรถควบคุมบังคับบัญชาและบริหารเหตุการณ์พร้อมระบบควบคุมสั่งการ

ประกาศแผนการจัดซื้อชุดน้ำมันสำหรับบำรุงรักษาอาวุธปืน

ประกาศข้อมูลราคากลางอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิดใต้พื้นดิน จำนวน 40 ชุด

ประกาศข้อมูลราคากลางอาวุธปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 5,260 กระบอก

ประกาศข้อมูลราคากลางโครงการจัดหาระบบค้นหาและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับสำหรับติดตั้งบนรถตรวจการณ์

ประกาศข้อมูลราคากลางเครื่องเอ็กซเรย์ค้นหายาเสพติดแบบพกพา จำนวน 6 เครื่อง

ประกาศข้อมูลราคากลางอากาศยานไร้คนขับใช้สำหรบัสืบสวนปฏิบัติการด้านยาเสพติด จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดหาอาวุธปืนลูกซอง จำนวน 2,450 กระบอก

ประกาศข้อมูลราคากลางเครื่องตรวจมวลสารวัตถุระเบิดและตรวจสารเสพติดชนิดพกพา จำนวน 84 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แบบมือถือ จำนวน 7 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องตรวจจับความร้อนในเวลากลางคืนชนิดพกพาอย่างง่าย จำนวน 50 กล้อง

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อกุญแจมือ จำนวน 5,260 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่โครงการจัดหาระบบตรวจการณ์ทางยุทธวิธีรายการรถควบคุมบังคับบัญชาและบริหารเหตุการณ์ จำนวน 1 คัน

ประกาศโครงการจัดหาระะบบตรวจจับวิเคราะห์และจดจำใบหน้า จำนวน 1 โครงการ

ประกาศราคากลางรายการกล้องตรวจการณ์ทั้งกลางวันและกลางคืน แบบแสดงสีจริง จำนวน 10 ชุด

ประกาศราคากลางรายการปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มิลลิเมตร จำนวน 500 เมตร

ประกาศข้อมูลราคากลางระบบตรวจการณ์ทางยุทธวิธี จำนวน 3 รายการ

ประกาศข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนและแผ่นเกราะแข็ง จำนวน 3 รายการ

ประกาศข้อมูลราคากลางยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและป้องกันอาชญากรรม จำนวน 5 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางกุญแจมือ จำนวน 5,260 อัน

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางกล้องตรวจจับความร้อนในเวลากลางคืน ชนิดพกพาอย่างง่าย จำนวน 50 ชุด

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางปืนลูกซอง แบบ 02 ขนาด 12 เกจ จำนวน 2,450 กระบอก

ประกาศเผยแพร่ราคากลางเครื่องเอ็กซเรย์แบบมือถือ จำนวน 7 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์ค้นหายาเสพติดแบบพกพา จำนวน 6 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับใช้สำหรับสืบสวนปฏิบัติการด้านการข่าวยาเสพติด จำนวน 2 รายการ

ประกาศแผนการจัดซื้อกล้องตรวจการณ์ในเวลากลางคืนบุคคลแบบ 2 ตา จำนวน 50 ชุด

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาวุธเล็กสั้น ขนาด 7.62 X 35 มม. จำนวน 150 กระบอก 

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อโครงการจัดหาระบบค้นหาและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 4 ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเชิงรุกเต็มระบบ จำนวน 8 รายการ

ประกาศแผนการจัดซื้อระบบควบคุมการจุดระเบิดแบบไร้สาย จำนวน 5 ชุด

♦ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิดใต้ผิวดิน จำนวน 40 ชุด

♦ประกาศแผนการจัดซื้อเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนสำหรับข้าราชการตำรวจ จำนวน 2 รายการ

♦ประกาศแผนการจัดซื้ออาวุธปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 X 35 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 150 กระบอก

♦ประกาศแผนการจัดซื้อเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนระดับ 3 เอ ใช้สำหรับงานสืบสวนแบบพรางตัวกันแทง
♦ประกาศแผนการจัดซื้อชุดเครื่องมือทำความสะอาดอาวุธปืน จำนวน 3 รายการ
♦ประกาศแผนการจัดซื้อกล้องตรวจจับความร้อนในเวลากลางคืน ชนิดพกพาอย่าง่าย จำนวน 50 ชุด

♦ประกาสสาระสำคัญของสัญญารายการอุปกรณ์ช๊อตไฟฟ้า (TASER) จำนวน 350 ชุด

♦ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกุญแจมือ จำนวน 5,280 อัน

♦ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. จำนวน 5,280 กระบอก

♦ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า (TASER) จำนวน 2,700 กระบอก

♦ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดพร้อมรถและอุปกรณ์ จำนวน 7 คัน

♦ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตรวจมวลสารวัตถุระเบิดและตรวจสารเสพติดชนิดพกพา จำนวน 84 ชุด

♦ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างกล้องเล็งจุดแดงสำหรับติดอาวุธปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. จำนวน 7,2850 ชุด

♦ ประกาศแผนการจัดซื้ออาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. จำนวน 50,000 กระบอก

♦ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนและแผ่นเกราะแข็ง

♦ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างกล้องตรวจการณ์ด้วยความร้อนแบบพกพา จำนวน 100 เครื่อง

♦ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเอ็กซเรย์แบบมือถือ จำนวน 7 รายการ

♦ ประกาศแผนการจัดซื้ออาวุธปืนลูกซองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 2,450 กระบอก

♦ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อาวุธ จำนวน 4 รายการ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ปฏิบัติการพร้อมการติดตั้งระบบตรวจจับและแทรกแซงอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 2 คัน

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญารายการโคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน จำนวน 40 ชุด

♦ ประกาศสาระสำคัญรายการอุปกรณ์ในการทำเซราโค้ทอาวุธปืนในการถวายสัตย์ปฏิญาณ

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า (TASER) จำนวน 350 ชุด

♦ ประกาศข้อมูลราคากลาง วัสดุอุปกรณ์ในการทำเซราดค้ดอาวุธปืนในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ จำนวน 8 รายการ

♦ ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเซราโค้ดอาวุธปืนในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ จำนวน 8 รายการ

♦ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อปืนพกยิงกระสุนสี Glock 19T ขนาด 9 มิลลิเมตร

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญารายการกระสุนปืน ชนิดต่าง จำนวน 10 รายการ

♦ ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือทำความสะอาดอาวุธปืน จำนวน 9 รายการ

♦ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อปืนลูกซอง จำนวน 7,410 กระบอก

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด จำนวน 3 เครื่อง

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 12 เกจ จำนวน 1,098 กระบอก

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดพร้อมรถและอุปกรณ์ จำนวน 7 คัน

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่องมือทำความสะอาดอาวุธปืน จำนวน 7 รายการ

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่องมือทำความสะอาดอาวุธปืน จำนวน 2 รายการ

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มิลลิเมตร จำนวน 500 กระบอก

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญาชุดน้ำมันบำรุงรักษาอาวุธปืน จำนวน 18,000 ชุด

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระสุนปืนชนิดต่างๆ จำนวน 11 รายการ

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำมันสำหรับบำรุงรักษาอาวุธปืน จำนวน 18,000 ชุด

♦ ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการสเนอราคาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดพร้อมรถและอุปกรณ์

♦ประกาศสาระสำคัญของสัญญาโครงการยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อรายการอุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล ขนาดกลาง จำนวน 5 เครื่อง

♦ ประกาศราคากลางรายการชุดน้ำมันสำหรับบำรุงรักษาอาวุธปืน จำนวน 18,000 ชุด

♦ ประกาศแผนการซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ช๊อตไฟฟ้า (Taser) สำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 350 ชุด

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปืนพกสั้นยิงกระสุนสี Glock 19T ขนาด 9 มิลลิเมตร

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรววจค้นยาเสพติด จำนวน 3 เครื่อง

♦ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญารายการกล้องส่องทางไกลในเวลากลางคืน จำนวน 20 ชุด

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาวุธปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. พร้อมที่เก็บเสียง จำนวน 500 กระบอก

♦ ประกาศสาระสำคัญเสื้อเกราะป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง จำนวน 50 ตัว

♦ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการชุดน้ำมันบำรุงรักษาอาวุธปืน จำนวน 18,000 ชุด

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 4 คัน

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทำความสะอาดอาวุธปืน จำนวน 9 รายการ

♦ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อเกราะป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง จำนวน 50 ตัว

♦ ประกาศเผยแพร่ยกเลิกการจัดซื้อถุงบิ๊กแบ็ค ขนาด 105 X 110 X 115 เซนติเมตร

♦ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางรายการอุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล ขนาดกลาง จำนวน 5 เครื่อง

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญารายการลังไม้สำหรับขนย้ายปืนยาว

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อเครื่อง X -Ray วงจรปิดแบบกระเป๋าหิ้ว จำนวน 8 เครื่อง

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม หลักสูตรทบทวนการทำลายวัตถุระเบิด จำนวน 27 รายการ https://1drv.ms/b/s!AkD-em54HBTWilUbTF-FQrytX9W-

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปืนกลมือ ขนาด 9 มิลลิเมตร ชนิดพับฐานหรือยืดหด จำนวน 500 กระบอก

♦ ประกาศโครงการจัดหาปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มิลลิเมตร พร้อมที่เก็บเสียง จำนวน 500 กระบอก

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 12 เกจ จำนวน 1,098 กระบอก

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ จำนวน 5 รายการ

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 7,410 กระบอก

♦ ประกาศโครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ควบคุมฝูงชน ในการชุมนุมสาธารณะ จำนวน 200 เครื่อง

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญารายการชุดน้ำมันสำหรับบำรุงรักษาอาวุธปืน จำนวน 18,215 ชุด

♦ ประกาศเผยแพร่ราคากลางรถบบรทุกดีเซล (Diesel) หุ้มเกราะกันกระสุนทั้งคัน จำนวน 4 คัน

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อไฟส่องสว่างฉุกเฉิน จำนวน 40 ชุด

♦ ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ควบคุมฝุงชนในการชุมนุมสาธารณะ

♦ ประกาศโครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ควคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ จำนวน 5 เครื่อง

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม จำนวน 12 รายการ

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญารายการเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน งานป้องกันและปราบปราม จำนวน 30 ตัว

♦ ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อง X- Ray วงจรปิด แบบกระเป๋าหิ้ว จำนวน 8 เครื่อง

♦ ประกาศเผยแพร่ราคากลางรายการกระสุนชนิดต่างๆ จำนวน 11 รายการ

♦ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำคลัง จำนวน 2 รายการ

♦ ประกาศขายทอดตลาดซากเศษโลหะและพลาสติก

♦ ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. พร้อมที่เก็บเสียง จำนวน 500 กระบอก

♦ ประกาศเผยแพร่ยกเลิกการจัดซื้อปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มิลลิเมตร พร้อมทีเก็บเสียง จำนวน 500 กระบอก

♦ ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางปืนกลมือ ขนาด 9 มิลลิเมตร ชนิดพับฐานหรือยืดหด จำนวน 500 กระบอ

♦ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญารายการอุปกรณ์ประกอบอาวุธปืนเล็กยาวเอ็ม 16 เอ 1 จำนวน 2 รายการ

♦ ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อกระสุนชนิดต่างๆ จำนวน 11 รายการ

♦ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญารายการปืนเล็กยาวขนาด 5.56 มิลลิเมตร พร้อมที่เก็บเสียง จำนวน 500 กระบอก

♦ ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาชุดน้ำมันบำรุงรักษาอาวุธปืน จำนวน 18,215 ชุด

♦ ประกาศยกเลิกจัดซื้อเครื่องยิงแก๊สน้ำตาชนิดใช้แล้วทิ้ง จำนวน 500 เครื่อง

♦ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญสัญญารายการเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบประตู จำนวน 14 เครื่อง

♦ ประกาศเผยแพร่ราคากลางปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 7,410 กระบอก

♦ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญอุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล จำนวน 3 รายกา

♦ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญารายการโล่กันกระสุน จำนวน 905 โล่

♦ ประกาศสาระสำคัญของสัญญาอาวุธปืนเล็กยาวพร้อมดาบปลายปืนและอุปกรณ์ จำนวน 300 กระบอก

♦ ประกาศยกเลิกการจัดซื้อปืนกลมือ ขนาด 9 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 500 กระบอก

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการเครื่องตรวจค้นอาวุธแบบยานพาหนะ จำนวน 200 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

♦ ประกาศราคากลางอาวุธปืนลูกซอง จำนวน 1,098 กระบอก

♦ ประกาศเผยแพร่ราคากลางเครื่อง X- Ray วงจรปิดแบบกระเป๋าหิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 เครื่อง

♦ ประกาศเผยแพร่แผนรถบรรทุกดีเซลหุ้มเกราะกันกระสุน จำนวน 4 คัน

???????????????????????? ?????????????????????

???????????????????????? ???????????????????? ???? A4 ????? 1,000 ???

???????????????????????? ????????????????? ????????????? ????? 26 ?????

♦ ประกาศยกเลิกแผนรถบรรทุกดีเซลหุ้มเกราะกันกระสุน จำนวน 4 คัน

♦ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ส่วนประกอบอาวุธปืนเล็กยาว เอ็ม 16 A 1

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเสื้อเกราะกันกระสุน จำนวน 30 ตัว

♦ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา รายการ ปืนลูกซอง แบบ 02 ขนาด12เกจจำนวน 4,000ชุด

♦ ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเครื่อง X-Ray วงจรปิดแบบกระเป๋าหิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 เครื่อง

♦ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาเครื่องยิงทำลายวงจรระเบิดแสวงเครื่อง จำนวน 24 เครื่อง

♦ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล จำนวน 3 รายการ

???????????????????????? ????????????????????????? ????? 51 ??????

♦ ประกาศราคากลางโครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ บก.ป. จำนวน 5 รายการ

♦ยกเลิกแผนการจัดซื้อชุดปืนยิงแก๊สน้ำตา พร้อมอุปกรณ์ (ลูกยิงระเบิดยิงแก๊สน้ำตา ขนาด 38 มม.) จำนวน 16,097 นัด

♦ยกเลิกแผนการจัดซื้อ เครื่องยิงแก๊สน้ำตา ชนิดใช้แล้วทิ้ง จำนวน 4,635 เครื่อง

♦ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะเสนอราคา อุปกรณ์ส่งคลื่นเสียง รบกวนพิเศษระยะไกล จำนวน 3 รายการ

??????????????????????????????????????????? ????? 75 ?????ร

♦ ประกาศราคาซื้อเครื่องทำความสะอาดอาวุธปืน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธี E-Bidding

♦ ???????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????? ????? 27 ??????

♦ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รายการเสื้อเกราะป้องกันกระสุน จำนวน 50 ตัว

♦ ประกาศผู้ชนะราคากลาง รายการหุ่นยนต์ 7 คัน

♦ ประกาศยกเลิกการจัดซื้อ รายการปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 7,410 กระบอก

♦ ประกาศยกเลิกผู้ชนะการจัดซื้อ รายการปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 7,410 กระบอก

♦ ประกาศราคากลางเครื่องมือทำความสะอาดอาวุธปืน 9 รายการ

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการโล่กันกระสุน จำนวน 905 โล่

♦ ประกาศยกเลิกจัดซื้อรายการ ปืนลูกซองจำนวน 1,098 กระบอก

♦ ยกเลิกประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปืนลูกซองจำนวน 1,098 กระบอก

♦ รายละเอียดค่าใช้จ่าย รายการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจหาอาวุธยานพาหนะ จำนวน 200 เครื่อง

♦ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำมันสำหรับบำรุงปืน จำนวน 18,215 ชุด

♦ ประกาศประกวดราคาซื้อ รายการ โคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน จำนวน 40 ชุด

♦ ประกาศประกวดราคาซื้อ รายการชุดน้ำมันสำหรับบำรุงรักษาอาวุธปืน จำนวน 18,215 ชุด

♦ ประกาศประกวดราคาซื้อ รายการ โคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน จำนวน 40 ชุด

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องยิงทำลายวงจรระเบิดแสวงเครื่อง จำนวน 24 เครื่อง

♦ ประกาศราคากลาง อุปกรณ์ประกอบอาวุธปืนเล็กยาว จำนวน 2 รายการ

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องแบบสนามชุดพราง และหมวกสักหลาด

♦ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ รายการ โคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน จำนวน 40 ชุด

♦ รายละเอียดค่าใช้จ่าย รายการเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด จำนวน 3 เครื่อง

♦ รายละเอียดค่าใช้จ่าย รายการโคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน จำนวน 40 ชุด

 

♦ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา รายการหมวกนิรภัยปราบจลาจล จำนวน 300 ใบ

♦ ประกาศราคากลาง รายการ อาวุธปืนเล็กยาวพร้อมดาบปลายปืน จำนวน 300 กระบอก

♦ ประกาศผู้ชนะ รายการปืนลูกซองขนาด 12 เกจ จำนวน 7,410 กระบอก

♦ ประกาศยกเลิกการจัดซื้อ รยาการเครื่องช่วยฝึกยิงจำลองสถานการณื จำนวน 1 ชุด

♦ ประกาศประกวดราคา รายการ โคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน จำนวน 40 ชุด

♦ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 9 รายการ

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเสื้อเกราะป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง จำนวน 50 ตัว

♦ ประกาศยกเลิกการจัดซื้อ เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด จำนวน 3 เครื่อง

♦ ประกาศผู้ชนะ รายการปืนไฟฟ้า จำนวน 2 กระบอก

♦ ประกาศราคากลาง รายการเครื่อง x-ray วงจรปิดแบบกระเป๋าหิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 เครื่อง

♦ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการอาวุธปืนเล็กพร้อมดาบปลายปืน จำนวน 300 กระบอก

♦ รายละเอียดค่าใช้จ่าย ราคากลางรายการปืนกลมือ ขนาด 9 มม. จำนวน 500 กระบอก

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องช่วยฝึกยิงปืนจำลองสถานการณ์ (SIMULATOR)

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลราคากลางรายการโล่กันกระสุน จำนวน 905 โล่

♦ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดน้ำมันสำหรับบำรุักษาอาวุธปืน จำนวน 18,215 ชุด

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องมือทำความสะอาดปืน จำนวน 9 รายการ

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออุปกรณ์ ประจำคลังจำนวน 2 รายการ

♦ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดอุปกรณ์ประจำคลัง จำนวน 2 รายการ

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องมือทำความสะอาดปืน จำนวน 9 รายการ

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออุปกรณ์ ประจำคลังจำนวน 2 รายการ

♦ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดอุปกรณ์ประจำคลัง จำนวน 2 รายการ

♦ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือทำความสะอาดอาวุธปืนจำนวน 9 รายการ

♦ ประกาศเผยแพร่โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกรายการเสื้อเกราะอ่อนป้องกันและปราบปราม จำนวน 30 ตัว

♦ ประกาศเผยแพร่การขัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์อาวุธปืนเล็กยาว เอ็ม 16 เอ 1 จำนวน 2 รายการ

♦ ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญารายการปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. จำนวน 7,700 กระบอก

♦ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) เครื่องยิงทำลายวงจรระเบิดฯ จำนวน 24 เครื่อง

♦ ประกาศประกวดราคา รายการเครื่องยิงทำลายแสวงเครื่องจำนวน 24 เครื่อง

♦ ข้อมูลสาระสำคัญ รายการเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน และแผ่นเกราะ จำนวน 2 รายการ

♦ ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบประตู จำนวน 14 เครื่อง

♦ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาฯ อาวุธปืนลูกซอง สำหรับยิงกระสุนยางหรือแก๊สน้ำตา จำนวน 74 กระบอก

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน และแผ่นเกราะ จำนวน 2 รายการ

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน จำนวน 3,837 ตัว

♦ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรายการชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสารระเบิดและสารเสพติด จำนวน 1 ชุด

♦ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดค้นหาเป้าหมายควาถี่สูง แบบนำพา จำนวน 1 ชุด

♦ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาวุธปืนพก ขนาด 9 มม. จำนวน 7,700 กระบอก

♦ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญารายการปืนยิงตาข่าย จำนวน 100 กระบอก

♦ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางรายการหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดพร้อมรถและอุปกรณ์ จำนวน 7 คัน

♦ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่อง X-ray จำนวน 8 เครื่อง

♦ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

♦เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุยุทธภัณฑ์รายการวัตถุระเบิด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

♦ประกาศราคากลางจัดซื้อปืนลูกซองแบบ 02 ขนาด 12 เกจ (12 GAUGE) จำนวน 7,410 กระบอก

♦ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องยิงทำลายวงจรระเบิดแสวงเครื่อง จำนวน 24 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

♦ ประกาศราคากลาง รายการเครื่องยิงทำลายวงจรระเบิดแสวงเครื่อง จำนวน 24 ชุด

♦ ประกาศผู้เสนอราคาซื้อปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 12 เกจ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,098 กระบอก

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. พร้อมที่เก็บเสียง จำนวน 500 กระบอก

♦ ประกาศราคากลาง รายการหมวกนิรภัยปราบจลาจล จำนวน 300 ใบ

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ล้อยาง 4x4 จำนวน 20 คัน

♦ ประกาศราคากลาง รายการปืนพกสั้นยิงกระสุนสี Glock19T ขนาด 9 มม.

♦ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างกล้องเล็งจุดแดงสำหรับ ศปก.ตร. สน. จำนวน 2,600 ชุด

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการอาวุธปืนลูกซองสำหรับยิงกระสนุยางหรือแก๊สน้ำตา จำนวน 74 กระบอก

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการชุดนิรภัย 37 ชุด

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัยชนิด 20 ตู้

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบมวลสารวัตถุระเบิดและสารเสพติด

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดค้นหาเป้าหมายความถี่สูงแบบนำพา

♦ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดแบบ 2 หัว

♦ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

♦ ประกาศร่าง รายการอุปกรณ์ตรวจหาอาวุธบุคคล จำนวน 500 เครื่อง

♦ ประกาศราคากลาง รายการอุปกรณ์ตรวจหาบุคคล 500 เครื่อง

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน จำนวน 30 ตัว

♦ ประกาศการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเสื้อเกราะอ่อนกันกระสุนจำนว30ตัว

♦เผยแพร่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจำนวน 4 รายการ

♦ ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชน

♦ ประกาศการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

♦ ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบประตู จำนวน 14 เครื่อง

♦ ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการยุทโธปกรณ์ จำนวน 5 รายการ

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปืนซุ่มยิง ขนาด 7.62 มม.พร้อมที่เก็บเสียง จำนวน 50 กระบอก

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมวกกันกระสุน พร้อมกระบังหน้า จำนวน 500 ใบ

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องฉีดแก๊สแบบสายสะพาย จำนวน 100 เครื่อง

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปืนลูกซองแบบ 02 ขนาด 12 เกจ จำนวน 4,000 ชุด

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดแบบ 2 หัว จำนวน 180 เครื่อง

♦ ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการหมวกนิรภัยปราบจลาจล จำนวน 300 ใบ

♦ ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเสื้อเกราะป้องกันกระสุน จำนวน 2 รายการ

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปืนพกสั้นยิงกระสุนสี Glock19T ขนาด 9 มม. จำนวน 70 กระบอกและรายการปืนพกรีเซตไก Glock 19 P จำนวน 80 ประบอก รวม 2 รายการ

♦ ประกาศราคากลาง รายการอุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล จำนวน 3 รายการ

♦ ประกาศรายละเอียด รายการรถบรรทุก 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 8 คัน

♦ ประกาศผู้ชนะราคารายการ กุญแจมือ5280อัน

♦ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างรายการเครื่องยิงแก๊สน้ำตา 500 เครื่อง

♦ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่

งานก่อสร้าง รายการปืนกลมือ 9 มม.

♦ ประกาศราคากลาง รายการปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. พร้อมซองกระสุน

♦ประกวดราคาซื้อเครื่องยิงทำลายวงจรระเบิดแสวงเครื่อง จำนวน 24 เครื่อง

♦ ประกาศราคากลาง รายการปืนลูกซองแบบ 02 ขนาด 12 เกจ จำนวน 7,410 กระบอก

♦ ร่างประกาศราคากลาง รายการโคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน จำนวน 40 ชุด

♦ รายละเอียดปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. จำนวน 7,700 กระบอก

♦ ประกาศราคากลาง รายการปืนซุ่มยิง ขนาด 7.62 มม. พร้อมที่เก็บเสียง จำนวน 50 กระบอก

♦ ร่างประกาศราคาซื้อ รายการอุปกรณ์ตรวจหาอาวุธบุคคล จำนวน 500 เครื่อง

♦ รายละเอียดค่าใช้จ่าย จัดซื้อเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดแบบพับได้ จำนวน 180 ชุด

♦ ประกาศราคากลาง รายการเครื่องยิงทำลายวงจรระเบิดแสวงเครื่อง จำนวน 24 เครื่อง

♦ เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องยิงทำลายวงจรระเบิดแสวงเครื่อง จำนวน 24 เครื่อง

♦ ประกวดราคาซื้อเครื่องยิงทำลายวงจรระเบิดแสวงเครื่อง จำนวน 24 เครื่อง

♦ ประกาศราคากลางรายการเสื่้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน จำนวน 3,837 ตัว

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจัดซื้อกุญแจมือ 5,280 อัน

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมือตรวจพิสูจน์ฯ (ภ.5)

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบสืบสวนและเก็บข้อมูล (ภ.5)

♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องบดทำลายยุทธภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคาอ้างอิงเครื่องฉีดแก๊สแบบสายสะพาย จำนวน 100 เครื่อง

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคาอ้างอิงรายการ ชุดนิรภัยเก็บกู้วัตถุระเบิด(Bomb Suit) จำนวน 37 ชุด

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคารายการ เสื้อเกราะอ่อนป้องกันระดับ2 จำนวน 15,800 และแผ่นเกราะแข็ง จำนวน 2,000 แผ่น

♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเครื่องบดทำลายยุทธภัณฑ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะระบบตรวจจับ (ภ.5)
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาปืนยิงตาข่าย
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางราคากลางปืนยิงตาข่าย
♦ รายละเอียดค่าใช้จ่าย จัดซื้อปืนลูกซองแบบ 02 ขนาด 12 เกจ จำนวน 4,000
♦ ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายรถหุ้มเกราะกันกระสุน
♦ เผยแพร่ราคากลาง รายการชุดอุปกรณ์ตรวจสารระเบิดและสารเสพติด จำนวน 1 ชุด
♦ เผยแพร่ราคากลาง รายการชุดค้นหาเป้าหมายความถี่สูง จำนวน 1 ชุด
♦ ประกาศขายทอดตลาด จำนวน 9 รายการ
♦ ประกาศขายทอดตลาด จำนวน 151 รายการ
♦ โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดแบบ 2 หัวพร้อมระบบ GPS จำนวน 180 เครื่อง
♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการหมวกกันกระสุนพร้อมกระบังหน้า 500 ชุด
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด จำนวน 3 เครื่อง
♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการกล้องเล็งจุดแดง จำนวน 2600ชุด
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการค่าเช่าเครื่องพิมพ์และถ่ายเอกสาร
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการแผ่นเกราะแข็ง 2000 แผ่น
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการแผ่นเกราะแข็ง จำนวน 2000 แผ่น
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการรถบรรทุก (ดีเซล)หุ้มเกราะ 8 คัน
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องยิงแก๊สน้ำตาชนิดใช้แล้วทิ้ง จำนวน 500 เครื่อง
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการอุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล จำนวน 3 รายการ
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องฉีดแก๊สแบบสายสะพาย จำนวน 100 เครื่อง
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการปืนยิงตาข่าย 100 กระบอก
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการอุปกรณ์ตรวจหาอาวุธยานพาหนะ จำนวน 200 เครื่อง
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน จำนวน 3837 รายการ
♦ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน จำนวน 2 รายการ
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการตรวจหาอาวุธบุคคล 500 เครื่อง
♦ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการอาวุธลูกซอง ยางหรือแก๊ซน้ำตา 74 กระบอก
♦เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 รายการโคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน จำนวน 40 ชุด
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
♦ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
♦ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
♦ ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อที่นอนและชุดเครื่องนอนจำนวน 23 ชุด
♦ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์
♦ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
♦ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
♦ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรายการกระสุนปืน จำนวน 5 รายการ
♦ ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
♦ ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
♦ ประกวดราคารายการเครื่องมือทำความสะอาดอาวุธปืน จำนวน 11 รายการ
♦ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทำความสะอาดปืน จำนวน 11 รายการ 
♦ ประกวดราคาจัดซื้อรายการกระสุน จำนวน 5 รายการ 
♦ ประกวดราคาซื้อน้ำมันล้างลำกล้องปืนและชิ้นอาวุธปืนขนาดบรรจุกระป๋องละ 250 ซ๊ซี ชนิดสเปรย์ จำนวน 84,100 กระป๋อง
♦ ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดรายการรถยนต์จำนวน 14 คัน
♦ ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 170 รายการ
♦ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน จำนวน 1 โครงการ กระสุน 30,666 นัด ยางสำหรับปืนลูกซอง ขนาดเบอร์ 12
♦ ประกาศการประกวดราคารายการแว่นตากันสะเก็ดระเบิด จำนวน 2,000 ชุด โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
♦ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการซื้อลวดหีบเพลงแถบหนามจำนวน 451 ขด
♦ ประกาศรายการปืนพกขนาดลำกล้อง 4 นิ้ว จำนวน 400 กระบอก
ประกาศจัดซื้ออาวุธปืนลูกซอง จำนวน 2 รายการ
ประกวดการจัดซื้อรายการรถโจมตีแบบตรวจการณ์ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจโลหะ แบบมือถือ จำนวน 29เครื่อง
ประกวดราคาซื้อกระสุนปืนชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบประตู จำนวน 18 เครื่อง
ประกวดราคารายการกระสุนปืนเล็กกล แบบ 08 ขนาด 5.56 มม. จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อปืนพกขนาดลำกล้อง 4 นิ้ว จำนวน 400 กระบอก
♦ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
สอบราคาซื้อกระสุนปืนพกชนิดซ้อมรบแบบสี จำนวน 4 รายการ
สอบราคาซื้อกระสุนปืน จำนวน 2 รายการ
สอบราคาซื้อกระสุนปืนเล็ก ขนาด 7.62 มิลลิเมตร (ซุ่มยิง) แบบ1 จำนวน 13,210 นัด
สอบราคาซื้อหน้ากากพร้อมกรองแก๊สพิษสำหรับหน่วยปฎิบัติการพิเศษ จำนวน 20 ชุด
ประกาศราคาซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์หน่วยปฎิบัติการพิเศษ ภ.1-9 และ ศชต. จำนวน 5 รายการ
ประกาศราคาซืื้อรถปฎิบัติการพิเศษ (ติดบันได) จำนนวน 20 คัน
ประกาศสอบราคาซื้อปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40 กระบอก
ประกาศสอบราคาซื้อสเปรย์กำจัดสนิม จำนวน 3,200 กระป๋อง
ประกาศราคาซื้อผ้าทำความสะอาดอาวุธปืน จำนวน 3 รายการ 
ประกาศราคาซื้อกระสุนปืนชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ
ประกาศราคาซื้อเครื่องยิงทำลายวงระเบิดแสวงเครื่อง
ประกาศราคาซื้อชุดนิรภัยวัตถุระเบิดจำนวน 38 ชุด
ประกาศราคาซื้อกระสุนปืนเล็กกล แบบ 08 ขนาด 5.56 มม. จำนวน 133,078 นัด
ประกาศราคาซื้อเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบประตู จำนวน 4 ชุดประกาศราคาซื้อหมวกกันกระสุน ระดับ 3A จำนวน 2,000 ใบ
ประกาศราคาซื้อเชือกนำ/ค้นหา พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 10 เส้น
ประกาศราคาซื้อเสื้อกั๊กใส่อุปกรณ์ จำนวน 150 ตัว
ประกาศราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

♦ ประกวดราคาซื้อรถควบคุมฝูงชน จำนวน 6 คัน
♦ ประกวดราคาซื้อรถควบคุมฝูงชน จำนวน 7 คัน
♦ ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดโลหะแบบโฮดรอลิค (Hydraulic) จำนวน 1 เครื่อง
♦ ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ประกวดสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป (4 ประตู) หุ้มเกราะกันกระสุนทั้งคัน จำนวน 4 คัน

♦ ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประเภทยุทธภัณฑ์อาวุธ จำนวน 2 รายการ

♦ ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องป้องกันตัว จำนวน 2 รายการ

♦ ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบมือถือ จำนวน 97 เครื่อง

ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดกล้องวิดีโอ (VDO) ตรวจใต้ท้องรถยนต์ จำนวน 5 ชุด

ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบประตู จำนวน 5 เครื่อง


ดูรูปบรรยากาศการทดสอบที่นี้

ดูรูปปีใหม่ทั้งหมดได้ที่นี้

ดูรูปปีใหม่ทั้งหมดได้ที่นี้อาเซียน 10 ประเทศ

 

 

 

พล.ต.ต. นิรันดร ศิริสังข์ไชย

ผบก.สพ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วีรบุรุษโล่เงิน
พ.ต.อ.สุรัตน์ สุมานัส


ผู้จัดทำ
ร.ต.ต. ภูริเดช ลิ้นปราชญา
ผู้จัดทำ
จ.ส.ต. สุทิน พรมปาวงศ์
จัดทำโดย กองสรรพาวุธ
E-mail address: Sanpawut999@hotmail.com

 

 

คู่มือเสริมสร้างการปฎิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตำรวจ