กองสรรพาวุธ

Police Ordnance division

 

 

 วีรบุรุษโล่เงิน
พ.ต.อ.สุรัตน์ สุมานัส

ในอดีตกองพลาธิการ กรมตำรวจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานพลาธิการ งานโยธาธิการและงานสรรพาวุธ ก่อนที่จะมีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ พ.ต.อ.สุรัตน์ สุมานัส เดิมมียศ พ.ต.ท. ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวัตถุระเบิด กองพลาธิการ กรมตำรวจ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการตรวจค้น , เก็บกู้ ,ขนย้าย , ลำเลียง , ทำลายเครื่องกระสุน ,วัตถุระเบิดและกับระเบิดชนิดต่าง ๆ แทบจะกล่าวได้ว่าเป็นผู้เดี่ยวที่เชี่ยวชาญเรื่องวัตถุระเบิดของ กรมตำรวจ ภารกิจเต็มไปด้วยภยันอันตราย ซึ่งพร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เนื่องจากขณะนั้นอุปกรณ์เครื่องมือในการเก็บกู้ยังไม่ทันสมัย พ.ต.อ.สุรัตน์ สุมานัศ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ และสัมฤทธิผลด้วยดีตลอดมา จนกระทั่งถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2525 ได้เข้าทำการกู้ระเบิดที่คนร้ายลอบวาง ณ สถานกงสุลอิรัก โดยบรรจุระเบิดไว้ในกระเป๋าเอกสาร แต่ไม่สามารถเปิดกระเป๋า เพื่อทำการกู้ได้ จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายไปทำลายในที่ปลอดภัย ปรากฏว่าขณะที่กำลังทำการเคลื่อนย้ายได้เกิดระเบิดขึ้น เป็นเหตุให้ พ.ต.อ.สุรัตน์ฯ เสียชีวิตทันทีเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่แก่นายตำรวจนักเก็บกู้ระเบิดของ กรมตำรวจ
การปฏิบัติหน้าที่ของ พ.ต.อ.สุรัตน์ฯ ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญคำนึ่งถึงหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างสูงยิ่ง ถือเป็นแบบฉบับให้แก่ตำรวจรุ่นหลังพึงยึดถือเป็นตัวอย่าง และถือปฏิบัติสมกับการเป็น "ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์" อย่างแท้จริง

พล.ต.ท.ธวัชชัย ภัยลี้
ผบช.สกบ.
ผู้เขียนคำสดุดีพิมพ์ในหนังสือวีรบุรุษโล่เงิน มี.ค. 2550

ดังคำกล่าวที่ว่า " ตายหนึ่งเกิดเป็นแสน"