ข้อควรปฎิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย

1.วิธีการปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย

2. การปฏิบัติเมื่อพบวัตถุระเบิด

3. ข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบิดทางพัสดุไปรษณีย

4. การเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับป้องกันวัตถุระเบิด สำหรับหน่วยงาน

 

การปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย

เช่น อยู่ในลักษณะของ หีบ , ห่อ , กล่อง , กระเป๋า

ก. ถามหาเจ้าของ อย่ารบกวน ยุ่งเกี่ยว อย่างัด แกะ เปิด หรือ ทำให้เปลี่ยนรูปทรง และตำแหน่งที่พบ วัตถุต้องสงสัย

ข. เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุนั้น ๆ

ค. การอพยพผู้คน

ง. ปิดกั้นห้ามคนเข้าออก

จ. รีบดำเนินการแจ้ง ขอความช่วยเหลือจากหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฉ. การทำให้ปลอดภัยเบื้องต้น

ช. จัดเจ้าหน้าที่ไปลาดตระเวนหาข่าวรอบ ๆ เกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัย

ซ. หากมีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบด่วน

ฌ. เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงเพื่อทำการเก็บกู้ตรวจสอบ ต้องเตรียมจัดหาผู้ที่รู้รายละเอียดต่าง ๆ ได้ดีเพื่อให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

 

................................................................

 

 

การปฏิบัติกรณีพบวัตถุระเบิด

ก. เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่พบวัตถุระเบิด เลขที่ ตำบล ถนน อำเภอ จังหวัด ขนาด รูปร่าง สี น้ำหนักโดยประมาณ มูลเหตุที่เชื่อว่าเป็นวัตถุระเบิด ใครเป็นผู้พบ พบเมื่อใด ใครเห็นบ้าง ที่ตัววัตถุระเบิด มีอุปกรณ์อะไรประกอบที่เห็นได้ เช่น สายไฟ นาฬิกา หรืออืน ๆ

ข. ใช้เชือกปิกกั้นผู้คนไม่ให้เข้าไปรบกวนอาจใช้กระสอบทราย ยางรถยนต์ครอบไว้ มีป้ายเตือน และใช้คนเฝ้าไว้ในที่ที่ปลอดภัย

ค. รีบแจ้งเหตุกับหน่วยที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยดำนินการ พร้อมกับอพยพผู้คนไว้ในรัศมีปลอดภัย

ง. ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

จ. ถ้าเป็นวัตถุระเบิดที่อยู่ในลักษณะที่ปลอดภัย เช่น มีสลักนิรภัยเรียบร้อยก็เก็บไว้ในที่ปลอดภัยได้เลย

ฉ. ถ้าอยู่ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย เช่น สลักนิรภัยถูกถอดออกจนหมดแล้ว ให้ดำเนินการตามวรรค 2 ถึงวรรค 4 แล้วจัดหาสถานที่โล่งห่างไกลบ้านเรือนประชาชน เพื่อเตรียมไว้อาจต้องใช้เป็นสถานที่ทำลายทิ้ง

ช. จัดเจ้าหน้าที่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุระเบิดนั้นได้ดี และรู้ถึงเส้นทางเข้าออกบริเวณที่พบวัตถุระเบิดนั้น เพื่อรอให้รายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ที่จะมาดำเนินการ

..................................................................................

 

 

 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบิดทางพัสดุไปรษณีย์ (หีบ , ห่อ)

1. มีน้ำ้หนักมากเกินขนาด

2. ซองมีลักษณะแข็ง พับงอไม่ได้

3. ห่อพัสดุ หรือซองจดหมายมีลักษณะโป่งบวม หรือพอง ผิดปกติ

4. ลักษณะการห่อแน่นหนาเกินควร มีเทปพันมากเกินควร

5. อาจมีสายไฟยื่นออกมา

6. ไม่มีชื่อ ที่อยู่ ของผู้ส่ง หรือมีแต่ไม่เคยรู้จัก

7. มีคราบน้ำมัน หรือสีซีดจางที่ห่อกระดาษ

8. อาจมีการเขียนข้อความ หรือติดภาพที่เรียกร้องความสนใจ

9. เป็นจดหมายที่ไม่ได้คาดว่าจะได้รับ

10. มีการติดแสตมป์มากเกินขนาด (โดยเฉพาะส่งภายในประเทศ)

11. มีการทำเครื่องหมายพิเศษต่าง เช่น ส่วนตัว, เฉพาะบุคคล

12. ลายมือเขียน หรือพิมพ์ที่ไม่เป็นระเบียบ

13. ไม่มีชื่อผู้รับ

14. มีชื่อ แต่ระบุตำแหน่ง หรือยศ ไม่ถูกต้อง

15. สะกดคำผิดในคำง่าย ๆ

 

 

การเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับป้องกันวัตถุระเบิด

สำหรับหน่วยงาน ที่ควรจัดหาไว้ คือ

- ยางนอกรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว ประมาณ 5-6 เส้น เลือกเอาขนาดที่มีน้ำหนักพอสมควร

- กระสอบทราย ตั้งแต่ 10-20 ลูก ยิ่งมากยิ่งดี

- เชือกสำหรับกั้นป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปรบกวนในกรณีพบวัตถุระเบิด

- ป้ายเตือนอันตรายที่ขนาดเห็นได้ชัดเจน

- น้ำยาดับเพลิง และอุปกรณ์สำหรับดับเพลิง

- เตรียมการประสานราชการกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้