ขั้นตอนการรายงานอาวุธปืนของทางราชการสูญหาย

1. หน่วยต้องส่งเอกสารแจ้งชนิดอาวุธปืนและหมายเลขอาวุธปืนที่สูญหาย ให้ ตร.(ผ่าน สพ.) ทราบ

2. เจ้าหน้าที่ สพ . หมายเหตุการแจ้งหายไว้ในบัญชีคุม

3. รอหน่วยดำเนินการตามระเบียบ เพื่อรายงานให้ สพ.ทราบ

(ตามระเบียบฯ)

 

การสอบถามราคาสิ่งของหลวง

1. รับหนังสือรายงานอาวุธปืนสูญหาย

2. รับหนังสือสอบถามราคาอาวุธปืนของทางราชการสูญหาย

3. ตรวจสอบหมายเลขอาวุธปืนว่าเป็นของ ตร. หรือได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศ

4. ทำการลงจ่ายออกจากบัญชีคุมอาวุธของ ตร.

5. แจ้งราคาอาวุธปืนชนิดต่าง ๆ ของ ตร. ที่เจ้าหน้าที่ทำสูญหาย

6. รอเรื่องขออนุมัติจำหน่ายจากหน่วยที่ดำเนินการตามระเบียบของ ตร. แล้วส่งมาตัดบัญชีคุม

7. รวบรวมจำนวนและชนิดอาวุธปืนที่สูญหาย รายงาน ตร. ให้ทราบ