General Staff Sub-Division Ordnance Division

 
 
สาระน่ารู้

การกู้ยืมเงินโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ• อก.สพ. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2557 •


 
งานรักษาการณ์ 

 

 

 

พ.ต.อ.นภันต์ เลี่ยมสงวน

ผกก.ฝ่ายอำนวยการ สพ.

 

พ.ต.ท.อุเทน จำภู่

รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ สพ.

 

 

ข้าราชการตำรวจดีเด่น
ประจำเดือน พฤศจิกายน

ระดับชั้นสัญญาบัตร

ร.ต.ท. ทรงวุฒิ คำภักดี

ระดับชั้นประทวน

จ.ส.ต.หญิง กนกรัตน์ เหมทานนท์