Ordnance Division 3

 


การถวายความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

 

 

 

ภารกิจร่วมตรวจค้นหาอาวุธและวัตถุระเบิดกับเจ้าหน้าที่ทหาร

 

 

 

 
   
   
   
   
   
   

 

 

 

พ.ต.อ.กรณรงค์ แก้วเกตุ

ผกก.ฝ่ายสรรพาวุธ 3 สพ.

พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ชาติเชื้อ

รอง ผกก.ฝ่ายสรรพาวุธ 3 สพ.

 

ข้าราชการตำรวจดีเด่น
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ระดับชั้นสัญญาบัตร

พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ชาติเชื้อ

ระดับชั้นประทวน

ด.ต.จรูญ ศิริเมฆา